Niet gezien, niet gehoord of niets mee gedaan?

Wij vroegen de burgemeester of hij het onderzoeksbureau #Integis had voorzien van de e-mails die raadslid Roos inzag in de back-up eind 2017.

We doen even een stap terug in de tijd. Een grote hoeveelheid interne correspondentie was vernietigd. Dit betrof correspondentie inzake het dossier Elswoutshoek. De verdwenen correspondentie was niet meer te achterhalen. Tot Hoffman Bedrijfsrecherche een deel weer wist op te vissen. Zo’n 400.000 mails kwamen zo weer boven water. Van die 400.000 mails heeft Roos eind 2017 een klein gedeelte gelezen. Enkele van deze mails bevatten schokkende informatie. Roos sprak erover met Roest die haar onmiddellijk de toegang tot de back-up verbood. Van te voren had Roos wel een inventarisatie gemaakt van wat ze had gelezen in de back-up. Deze inventarisatie bestond uit een lijst met de nummers van de compromitterende mails. Roos overhandigde de lijst aan burgemeester Roest. Hij verklaarde Roos dat de informatie die zij had aangetroffen in de back-up deel ging uitmaken van het onderzoek door een extern bureau. Het onderzoek Elswoutshoek wordt momenteel uitgevoerd door de forensisch accountants van Integis. Toen Roos in februari 2019 werd benaderd voor een interview, vroeg zij Integis of de onderzoekers de beschikking hadden gekregen over de compromitterende mails. Dat was niet het geval. Daarop trok Roos bij de burgemeester aan de bel. Ging Roest de stukken aan Integis overhandigen of niet?

Gisteren kreeg Roos te horen dat dit niet gaat gebeuren. ‘Dat is buitengewoon teleurstellend’, zegt Roos, ‘want dat staat haaks op de belofte van de burgemeester’. Vorig jaar verklaarde Roest nog: ‘Dit ga ik er bij de onderzoekers nog inprikken’, of woorden van gelijke strekking.  

Wij constateren dat het inprikken niet heeft plaatsgevonden. Wel schreef Roest dat als Roos dat wil, zij zelf bij Integis kan aangeven welke stukken er volgens haar in het onderzoek betrokken dienen te worden.

Tja, daar zegt u nou zoiets burgemeester!

We keren terug naar eind 2017. De inventarisatie die Roos maakte bestond slechts uit nummers.  Zij kreeg namelijk een verbod om de stukken te kopiëren en ze mocht niets overschrijven. Het was alleen toegestaan nummers noteren. Die nummers waren aan de mails toegekend door een juriste in dienst van de gemeente. Roos kan onmogelijk aan Integis stukken overhandigen die zij niet heeft. En met nummers kan Integis helemaal niets aanvangen.

Gisteren heeft Roos aan Integis doorgegeven dat de accountants de stukken rechtstreeks dienen op te vragen bij de burgemeester omdat hij beschikt over de back-up en de inhoud van de compromitterende stukken kent. Bovendien wordt Roest bijgestaan door de juriste die hem van alle informatie kan voorzien. De stukken zouden dus in een mum van tijd op het bureau van Integis kunnen liggen.

Er is dus sprake van een patstelling. Roos kan de mails niet geven. De burgemeester Roest wil ze niet geven.

Vandaag dan de ontknoping: Integis meldde dat de onderzoekers kennis hebben genomen van de ‘suggestie’ van Roos om de stukken rechtstreeks bij de burgemeester op te vragen.

Een suggestie? …

Dit is als het vruchteloos ronddraaien van een wiel. Een onderzoeksbureau hoort, wat ons betreft, de informatie op te vragen die van belang kan zijn voor het onderzoek. Als Roos aangeeft dat die informatie die zij aantrof in de back-up relevant is, dan dienen zowel de burgemeester als Integis daar niet ontwijkend op te reageren maar er bovenop te duiken. Wij hebben door het gedoe de afgelopen twee maanden, laten we daar eerlijk voor uitkomen, nul komma nul fiducie in de wijze waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd. We noemen de volgende redenen:

  • Aan Roos en Slewe is een spreekverbod opgelegd;
  • De instructies die aan oud-bestuurders Kokke, Nederveen en De Rooij zijn gegeven door burgemeester Roest zijn geheim. We nemen aan dat het geen open invitatie betreft. Waarom mogen Roos en Slewe niet spreken? Waarom zouden de oud-bestuurders dat wel mogen? Wat is de impact van hun verklaringen op het strafproces van Roos? En hoe betrouwbaar zijn deze ‘getuigenissen’ als Nederveen zelf amper nog herinnering heeft aan de gebeurtenissen zoals blijkt uit het proces-verbaal van zijn getuigenverklaring in het strafproces van Roos;
  • De compromitterende mails die relevant zijn voor het Elswoutshoek onderzoek worden door de burgemeester niet overhandigd aan Integis en Integis heeft ze niet opgevraagd;
  • Het onderzoek laat ambtenaren die bij dit dossier zijn betrokken volledig buiten beeld;
  • De burgemeester is direct betrokken bij de uitkomst van het onderzoek door aan Roos en Slewe een spreekverbod op te leggen en door zelf te bepalen welke informatie aan Integis wordt verstrekt. Dat maakt dit onderzoek niet langer een ‘onafhankelijk waardenvrij onderzoek’;
  • Intussen loopt de strafzaak van Roos en krijgt zij zelf niet de beschikking over ontlastend bewijs waaruit blijkt dat de zogenaamd geheim verklaarde mails in 2014 al op ruime schaal zijn gedeeld buiten het gemeentehuis. De aangifte van Nederveen tegen Roos is vals. Dat mag Roos alleen niet aantonen omdat de schade voor de gemeente te groot is. Sommige reputaties moeten ten koste van alles worden beschermd. Dat geldt overigens niet alleen voor ex-bestuurders. Er zijn meer personen die niet willen dat de waarheid wordt verteld.

Ook los van het onderzoek dat door Integis wordt uitgevoerd, is het slecht gesteld met de informatievoorziening in Bloemendaal. Daarover schreven wij eerder ook al in het kader van de achtergehouden Gateway Reviews over de zeer gebrekkig functionerende IT systemen.

Informatie die voor raadsleden in Bloemendaal zonder meer beschikbaar moet zijn, wordt achter een digitaal veiligheidsslot gezet. Of brieven worden gedeeltelijk wit gelakt. Of er staat met een rode stempel: ‘deze brief bevat vertrouwelijke gegevens’, terwijl in de verste verte niet duidelijk is wat er nu precies vertrouwelijk aan is. Zie voorbeeld hieronder. Hoogleraar Voermans sprak er vorig jaar al schande van. We zien dat wantrouwen en angst voor openbaarheid in Bloemendaal de koers bepaalt.