Bos blijft bos

#Natuurbehoud. Daar gaat dit nieuwste bericht over. Er zijn veel belangrijke kwesties waar onze partij zich voor in wil zetten. Het beschermen van de natuur is één van onze speerpunten maar zeker niet het enige. Wat ons bijzonder zwaar op de maag ligt en wat wij eigenlijk onverdraaglijk vinden is het grootschalig kappen van #bomen in ons land.

Overal waar wij komen in natuurgebieden wordt gekapt. Het is deze schijnbaar alles vernietigende industriële kap met zware machines die ons een knoop in onze maag bezorgt. We lezen op de borden die de beheerorganisaties plaatsen dat de werkzaamheden plaatsvinden uit natuurbehoud. Vaak kun je lezen dat de bomen plaats moeten maken voor heide of voor stuivende duinen. Maar zijn bomen dan geen natuur? Wij menen van wel.

Natuurlijk begrijpen wij ook dat beheer nodig is. Wat wij echter overal waarnemen is dat het veel verder gaat dan beheer. In onze ogen is sprake van vernietiging van bestaande natuur omdat er iets anders voor in de plaats moet komen. Een veel gehoorde klacht is dat de bomen worden gekapt voor de biomassacentrales. En ja, dan wordt het verhaal nog vele malen erger. Want dan worden bomen niet gekapt vanwege beheer maar omdat het geld oplevert om bomen te verbranden. Onze partij wil geen biomassacentrales. Geen bomen verbranden om het in huis warm te krijgen. Wij willen dat de #biomassacentrales vandaag nog worden gesloten. Elke dag dat deze centrales openblijven is er wat ons betreft één te veel. Vandaar ook dat wij tegen de Regionale Energie Strategie hebben gestemd. Over de RES is onlangs in de gemeenteraad gestemd. Hoewel er geen biomassacentrale in Bloemendaal staat, is binnen de regio wel degelijk sprake van diverse biomassacentrales. Als enige partij hebben wij ons uitgesproken tegen de RES om reden dat de #RES niet goed is voor de natuur. Je kunt eenvoudigweg niet zeggen dat het allemaal wel meevalt omdat er geen bomen worden verbrand in Bloemendaal terwijl dat elders in de regio wel gebeurt.

Een ander punt dat ons zorgen baart is het feit dat in de diverse #Natura 2000-gebieden rondom Bloemendaal ook grote schade wordt aangericht terwijl Bloemendaal daar niet zo gek veel aan kan doen. Het valt immers niet onder de competentie van Bloemendaal. Desalniettemin menen wij dat de verantwoordelijk wethouder er bij de provincie op aan moet dringen dat het kappen van bomen in Natura 2000-gebieden veel meer aan banden wordt gelegd. En dat er kritischer moet worden gekeken naar de beheerplannen. Wij zeggen: #kapmetkappen. Hieronder een foto van werkzaamheden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. #Natuurmonumenten.

Tot slot raden wij aan het blog te lezen van een deskundige, zie hieronder de link. Die deskundige is Jacob Vis. Hij was bijna 30 jaar bosbeheerder. De laatste zes jaar van zijn loopbaan was hij consultant voor Staatsbosbeheer waarin hij onder meer de gemechaniseerde houtoogst bij Staatsbosbeheer en de nieuwe bedrijfstak energiehout opzette. Wij willen u vragen het blog tot het eind te lezen, want de verrassing is dat hij zijn ware liefde heeft hervonden en daar willen wij hem zeer voor bedanken. http://bomenachterhoek.blogspot.com/

 Eén passage in zijn blog heeft ons zeer geraakt:

Bos kappen om er stuifduin of hei van te maken is net zo absurd als het omgekeerde. Zelfs de meest notoire bosbouwer zal het niet in zijn hoofd halen een heideveld in zijn beheersgebied om te ploegen om er bos op te zetten of een eeuwenoud stuifzandgebied te bebossen. Maar in stand houden van bos is in ons vak een heilige plicht. Bosbouwers, waar ook ter wereld, hebben één allesbepalend principe dat net zo zwaar weegt als de eed van Hippocrates voor de medische stand:

Bos blijft Bos. Dat principe is leidend voor dit betoog.