Motie valwildbeheer

Dierenleed gaat ons aan het hart. Wij vinden het bovendien belangrijk dat afspraken die zijn gemaakt met de faunabeheerder door de gemeente ook worden nagekomen. Ons motto is: afspraak is afspraak. Een aantal jaren geleden heeft voormalig wethouder Annemieke Schep een overeenkomst gesloten met de heer Sjoerd Joustra, faunabeheerder over het zgn ‘valwild’. Het gaat dan bijv om een ree dat is aangereden door een auto. De gemeente heeft de overeenkomst eenzijdig opgezegd en een nieuwe ‘opdracht’ verstrekt aan de heer Joustra waarbij het aantal diensten is teruggebracht. Hij mag maar een vast aantal keren per jaar valwild incidenten afwikkelen. De gemeente doet dat uit kostenoverwegingen. Dit is om verschillende redenen niet goed te keuren.

Op de eerste plaats kan de gemeente niet eenzijdig een overeenkomst verbreken en een opdracht verstrekken aan de wederpartij. Als de gemeente van een overeenkomst af wil, dan hoort dat in gezamenlijk overleg te gebeuren aan de onderhandelingstafel.

Op de tweede plaats is goed valwildbeheer afhankelijk van specialistische kennis en kunde en die is schaars. De heer Joustra is een zeer loyaal faunabeheerder die over de vereiste vergunningen beschikt en waarin hij flink heeft geinvesteerd. Deze specialist is niet zo maar eventjes te vervangen. Doordat de gemeente het contract heeft verbroken, komt het valwildbeheer in de gemeente in gevaar. De valwild coordinator heeft al zijn grote zorgen geuit aan het adres van de gemeente, maar die geeft tot op heden niet thuis.

Dierenleed moet worden voorkomen. Het is niet in het belang van de dieren maar ook niet van de inwoners dat de gemeente hier zo kortzichtig mee omgaat.

Verder gaat het al met al om een zeer kleine kostenbesparing. Als wij het goed begrepen hebben gaat deze discussie over een paar honderd euro.Voor zo’n bedrag zet de gemeente een deskundige faunabeheerder opzij.

Wij zijn het hier niet mee eens. De suggestie wordt bovendien gewekt dat alle partijen het hiermee eens zijn, ook de gemeente Zandvoort met wie Bloemendaal dit zou hebben afgestemd. Dat is ons vooralsnog niet duidelijk. Wij vragen ons oprecht af waar de gemeente mee bezig is en wat de ware reden achter dit gedoe is. Gemeente Bloemendaal: pak de handschoen op, ga in gesprek met de heer Joustra en houd je aan de overeenkomst. Dat is wat wij zeggen in onze motie. Hier vindt u onze motie: Hart voor Bloemendaal motie valwildbeheer juni 2015