Mobiliteitsfonds en kiezersbedrog

Weet u het nog? Nog niet zo lang geleden is het Mobiliteitsfonds in het leven geroepen door de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Haarlemmerliede. De jaarlijkse bijdrage aan het mobiliteitsfonds wordt betaald aan de gemeente Haarlem. Het mobiliteitsfonds is in beheer bij de gemeente Haarlem. De bijdrage van Bloemendaal voor 2015 bedraagt € 100.000 en loopt de jaren daarna verder op tot uiteindelijk € 161.000. Tijdens de behandeling van de begroting op 30 oktober jl heeft Hart voor Bloemendaal een amendement ingediend om voor 2015 geen bijdrage te storten in dit Mobiliteitsfonds. Hieruit wordt de aanleg van de Duinpolderweg bekostigd. Wij zijn tegen deze snelweg. Uit diverse onderzoeken blijkt dat deze weg het verkeer in de dorpskernen doet toenemen ipv afnemen.

De gemeente Zandvoort en Haarlem staan diep in het rood. Deze gemeenten hebben besloten in 2015 niet te zullen bijdragen aan het Mobiliteitsfonds. Haarlemmerliede is volledig afgehaakt. En nu blijven alleen Heemstede en Bloemendaal over. Heemstede is groot voorstander van de Duinpolderweg wil graag betalen aan het fonds.

Hart voor Bloemendaal heeft gezegd: doe die storting van EUR 100.000 niet. Het is veel beter om dat geld in eigen zak te houden en te besteden aan het verbeteren van de eigen wegen, het veiliger maken van fietspaden en oversteekplaatsen. Als voorbeeld noemden wij de Vogelenzangseweg (Vogelenzang) en de Meerweg (Bennebroek). Hieronder vindt u ons amendement dat het helaas niet heeft gehaald in de raad.

Opvallend genoeg werden wij niet gesteund door Groen Links en het CDA terwijl deze partijen intussen wel blijven roepen dat ze tegen de Duinpolderweg te zijn. Kiezersbedrog.

De gemeente Haarlemmerliede heeft het daarentegen het best begrepen van iedereen. Hieronder volgt ook een artikel uit het Haarlems Dagblad, waarin deze gemeente lef toont en terecht kiest voor haar eigen plannen, zoals een snelfietsroute. Haarlemmerliede verwijt bovendien de Groen Links wethouder van Haarlem dat hij aan de VVD wethouder van de Haarlemmermeer de Duinpolderweg heeft toegezegd. Handjeklap in de achterkamertjes maar de kiezers hebben het nakijken.

HartvoorBloemendaal-amendement-4-2014

Haarlemmerliede