Migranten naar Bloemendaal, wat weten inwoners

Achter de schermen wordt druk overleg gevoerd tussen de wethouders en burgemeesters van Bloemendaal, Heemstede en Haarlem. Het betreft opvang van migranten. In de koepel in Haarlem worden migranten al opgevangen. Groen Links en Liberaal Bloemendaal hebben een initiatief genomen om ook in Bloemendaal migranten op te vangen. Ook de PvdA heeft het college gevraagd om hierin actief te zijn. Er is een motie ingediend die volgende week donderdag zal worden behandeld in de raad. Deze motie vindt u hier: Motie voor de gemeenteraadsvergadering van 24 september 2015 (3)

Waar zouden de migranten worden ondergebracht? Wij noemen hier de plaatsen of mogelijke locaties:

1. het klooster Dennenheuvel in Bloemendaal noord

2. GGZ inGeest of het terrein van de Geestgronden in het zuiden van Bennebroek

3. Oldenhove in Overveen (waar nu het plan voorligt om een zorgcentrum te bouwen voor dementerende ouderen). Daarbij moet worden opgemerkt dat de instelling al jaren met de gemeente spreekt over een ontwikkelplan en heeft laten weten het wachten meer dan beu te zijn…

4. Brouwerskolk (bij de watertoren in Overveen)

Wat weet de bevolking hiervan en is sprake van een groot maatschappelijk draagvlak? Hoeveel migranten? Er wordt beweerd dat het gaat om een tijdelijke opvang, maar wat is tijdelijk? Om welke migranten gaat het, dwz waar komen ze vandaan, hun culturele en religieuze achtergrond, hoe is de samenstelling van de hier onder te brengen migrantengroep? Wat is de impact voor de lokale bevolking? Waarborgen voor veiligheid incl brandveiligheid? Wat zijn de financiele consequenties voor de gemeente? De opvang op termijn, hoe is dat geregeld? Zorg en geestelijke ondersteuning? Komst van familieleden? Dagbesteding?

Wij raden inwoners aan om as donderdagavond naar de raadsvergadering te komen. Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis in Bloemendaal. De motie wordt dan behandeld. Zie punt 16 van de agenda bij deze link, vergadering van de raad op 24 september as.

De link:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/24-september/20:00

foto: bron is De Dagelijkse Standaard