Met de trein naar de DGP in Zandvoort

De race is gelopen. Afgelopen dinsdagavond maakten diverse fracties aan wethouder duidelijk dat de informatievoorziening gebrekkig is, de communicatie naar de inwoners zeer te wensen overlaat en dat er bovendien tal van onzekerheden zijn over het vervoer van bezoekers van en naar het circuit en het strand.

Hart is met name bezorgd over het feit dat vervoer van deze grote aantallen niet gaat lukken. Op een mooie stranddag trekt Zandvoort al tussen de 50.000 en 100.000 bezoekers en de DGP zorgt voor nog eens 100.000 man extra. Of met andere woorden een totaal van tussen de 150.000 à 200.000 bezoekers. Hoe komen deze mensen in Zandvoort, dat is de centrale vraag. Misschien moeten we hopen op slecht weer…

In het #Mobiliteitsplan wordt gesproken over 50.000 bezoekers per trein. Als we de heer Rutte van Prorail mogen geloven is de verwachting dat er 120.000 reizigers per trein komen. Een ander aantal dan in het Mobiliteitsplan staat.

Opwaardering spoor: werk duurt tot eind april 2020

Zijn de werkzaamheden aan het spoor op tijd klaar? Dat is nog maar de vraag. Het ziet er naar uit dat het kielekiele wordt.

We willen niet negatief doen, maar we vrezen dat er een reële kans is op chaotische taferelen.

De wethouder sprak over een actief ontmoedigingsbeleid om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen naar de kust gaan. Dat wil zeggen: strandgasten wordt dringend geadviseerd thuis te blijven in dat weekend. Dat betekent schade voor de (horeca-) ondernemers. Over veiligheid zijn we niet geïnformeerd, maar de wethouder verzekerde de raadsleden dat er een uitvoerig en logistiek zeer verantwoord veiligheidsplan klaarligt. Daar gaan we dan van uit, want het onttrekt zich om veiligheidsredenen ook aan ons blikveld.

Wat er gaat gebeuren met het station in Overveen is nog niet helemaal duidelijk: open of dicht? Het bleef stil toen we dat vroegen.

En het station Heemstede-Aerdenhout, hoe zit het daarmee? Dat gaat niet dicht, maar we hebben de indruk dat dit station wordt gebruikt voor vip’s hoewel dit zeker niet werd bevestigd door de wethouder. De Zandvoorterweg zal wel voor vervoer van vip’s worden gebruikt werd ons verteld. We vroegen wat dat betekende: gaat die toegangsweg dicht of wat gebeurt daar precies? Het bleef onduidelijk.

De drie verkeersbesluiten laten nog op zich wachten. De wethouder liet er niets over los omdat de besluiten nog niet ‘af’ zijn. Nu is het natuurlijk zo dat wij ons niet kunnen bezighouden met de inhoud van verkeersbesluiten. Dat is een taak van het college en daar zijn ook andere partijen bij betrokken zoals politie. Maar waar het ons om te doen is, dat is dat we graag willen weten wat al die plannen voor Bloemendaal en onze inwoners betekenen. Zodat we kunnen inschatten wat ons als gemeente te wachten staat en wij vinden dat de inwoners volledig en snel moeten worden ingelicht. Nu wordt in het duister getast. Als de besluiten straks in de Staatscourant zijn gepubliceerd, mogen belanghebbenden bezwaar indienen.

Een hoop gedoe staat de gemeente en de inwoners dus nog te wachten, los van mogelijke calamiteiten die zich kunnen voordoen. De wethouder verzekerde ons echter dat aan alles is gedacht en de VRK tot in de kleinste details is voorbereid op wat gaat komen.

Inwoners van Overveen zijn duidelijk het ondergeschoven kind van de rekening. En ook voor de ondernemers aan het strand is de DGP zeer problematisch.

Conclusie: wat Hart betreft had de DGP niet in Zandvoort georganiseerd moeten worden maar in Assen.

De VVD en VDB zijn 100% voor de DGP en zien geen enkel probleem. De overige partijen lieten hun bedenkingen en zorgen weten aan de wethouder die op het eind van het debat toch een tamelijk aangeslagen indruk maakte. Niettemin is het merendeel van de raadsleden van mening dat er niets meer aan te doen valt.

Hart houdt de vinger aan de pols. Grote commerciële krachten beheersen het speelveld, gesteund door de overheid. Hier spelen andere belangen. Bloemendaal is slechts een doorvoerhaven zonder stem. Het gemeentebestuur had nooit, maar dan ook nooit moeten instemmen met een financiële bijdrage. Daarmee is de laatste troef uit handen gegeven.