Met bijlen en motorzagen Natura 2000 te lijf

Particulieren die op een van de mooiste villaparken van Nederland wonen (Park Duin en Daal in Bloemendaal), worden door PWN verdacht van het nemen het recht in eigen hand. Op eigen houtje zouden bewoners  over het hek klimmen en aan de slag gaan om hun uitzicht te ‘verbeteren’. Met motorzagen, bijlen en ander praktisch gereedschap worden tientallen bomen omgehaald, of botweg afgezaagd in Natura 2000 gebied, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. PWN, de beheerder, is geschokt. Vandaag een uitgebreid verslag in  het Haarlems Dagblad. De boswachter die polshoogte komt nemen, krijgt te horen dat hij moet ophoepelen.  Op 21 mei tijdens de commissie bestuur en middelen hebben wij hierover een vraag gesteld aan het college. Als het waar is, dan lijkt het ons verstandig dat er zsm een gesprek komt tussen PWN en de bewoners samen met de burgemeester en de wethouder grondgebied. Nu wil het toeval dat de wethouder, Richard Kruijswijk, van GroenLinks is en bij hem is het groen in goede handen, is onze hoop. Zijn reactie op dit onderwerp is voor ons vooralsnog niet duidelijk. Hij zegt dat de gemeente ‘natuurlijk’ heeft gereageerd. Hoe dan? Tegelijkertijd meent hij dat actie vooral aan PWN is aangezien gehandeld is in strijd met de Boswet. Het gaat hier natuurlijk niet alleen om de Boswet. En behalve PWN, zijn er meer instanties bij betrokken. Wij noemen als eerste de provincie. Maar de gemeente kan de handen er niet zo maar van aftrekken. Zie de tekst hieronder die wij van de site van de provincie hebben gekopieerd. Als het inderdaad zo is dat inwoners hebben huisgehouden, dan lijkt het ons dat de gemeente niet kan volstaan met te verwijzen naar PWN. We nemen aan dat er aan de bel is getrokken bij alle instanties hieronder genoemd. Verder lezen wij dat een drone wordt ingezet door PWN. Dat is vernieuwend. Maar het gebruik van drones is ook aan regels gebonden. Wat betekent dat voor Bloemendaal? We zijn er nog niet uit. Maar duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren. Zie ook ons filmpje van de commissievergadering:

IMG_1693

ophoepelen

Hoe handhaaft de provincie?Reactie wethouder bomenkap

De provincie handhaaft de natuurbeschermingswet. Ook kijkt de provincie of men zich houdt aan de voorschriften bij verleende vergunningen. Bij schadelijke activiteiten voor de Natura 2000-doelen kan de afdeling handhaving van de provincie worden ingeschakeld. Meldingen van overtredingen kunt u doorgeven aan het Servicepunt Subsidies, Vergunningen en Toezicht, tel. 0800 – 998 6734 (gratis). Ook de AID (Algemene Inspectie Dienst) en de Milieupolitie kunnen hierin een rol spelen. Voor handhaving en/of controle op de werkelijke uitvoering van de beheermaatregelen geldt dat de provincie in samenwerking met andere handhavende instanties (terreinbeheerders, gemeenten, waterschap) toezicht houdt in het gebied aan de hand van een nog op te stellen toezichtplan.

Wat is de relatie met de Natuurbeschermingswet?

De Natuurbeschermingswet is het juridische instrument voor de bescherming van de Natura 2000 gebieden. In de Natuurbeschermingswet is de verplichting tot het maken van beheerplannen opgenomen. Daarnaast is de Natuurbeschermingswet ook het kader voor de vergunningverlening in Natura 2000 gebieden. Het Rijk is bezig om een nieuwe Natuurwet te maken, waar naast de Natuurbeschermingswet  ook de Boswet en de Flora- en faunawet onderdeel van worden. Dan komt alle wetgeving voor de bescherming van planten en dieren in Nederland in één wet.

NB: de uitgelichte afbeelding is een bewerking van de foto in het Haarlems Dagblad vandaag, van de hand van Jac Parera.