Meer over ‘Snipper-gate’

In het Weekblad een uitgebreide analyse met interessante tijdlijn. Wij noemen het ‘Snipper-gate’, maar dit is helemaal geen snippergroen. Hier publiceren wij voor u de beleidsregels van Bloemendaal. Beleidsregels verkoop snippergroen. Daarin staat dat tot 150 vierkante meter van een snipper gesproken kan worden. In dit geval zou het om 770 vierkante meter gaan. 

IMAG0849

  • Nu schijnt Park Brederode CV zich er ook nog mee bemoeid te hebben. Wat heeft de ontwikkelaar van Park Brederode met de verwerving van een lap grond te maken?
  • Welke driehoeksrelatie bestaat er tussen Park Brederode CV, de gemeente en de inwoner die zich de grond toeeigende?
  • Hoe kan de burgemeester in het Haarlems Dagblad zeggen dat het verzoek tot verkoop eind 2014 / begin 2015 is ingediend, terwijl de kadastrale afsplitsing van A 11906 reeds op 19 mei 2014 was?
  • En hoe zit dat met de bouw van de carport of is het een garage in 2012?
  • Hoe kan het zijn, nu blijkens mededelingen van het Kadaster, de gemeente zelf de afsplitsing zou hebben aangevraagd;

 

  • Wie heeft de nota’s van het Kadaster (juridische splitsing en opmeting ter plaatse) voldaan?

Wij zullen ook deze vragen aan het college stellen.

 

 

 

 

IMAG0848