Medestander?

Strafrechtadvocate B Ficq spreekt over een onbedoeld medestander in de aangifte tegen het college ex artikel 272 sr. Daarbij verwijst zij naar de aangifte die de burgemeester Ruud Nederveen zou hebben ingediend tegen raadslid Roos. Echter: Roos heeft geen stukken geopenbaard. Die stukken lagen al lang op straat, her en der door de gemeente verspreid, bij de klachtenadviescommissie, bij de inwoners zelf, bij de rechtbank, bij de pers, en zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Wij hadden een afspraak met de wethouder die zij heeft bevestigd in haar mail van 24 oktober 2014. Maar goed, als Roos dan toch vervolgd moet worden, dan is de vraag inderdaad: waarom het college niet? Dat is dan ook precies de vraag die Roos de burgemeester voorlegde toen hij haar belde op zondag 14 december 2014. Bent u benieuwd naar het antwoord van de burgemeester op deze vraag? Wij zijn net zo benieuwd als u. Intussen heeft Roos gevraagd om een kopie van de aangifte, maar deze heeft de burgemeester nog altijd niet toegestuurd. Zou die dan ook geheim zijn? medestander