Leonard Heukels vraagt: gaat u Roos strafrechtelijk vervolgen?

Dit hoofdstuk heet: van je collega’s moet je het hebben. Leonard Heukels van LB heeft het college van B&W gevraagd om de fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal strafrechtelijk te vervolgen omdat hij van mening is, en hij refereert daarbij aan de zitting bij de bestuursrechter op 18 december jl, dat zij illegaal bezig is geweest. Hij vindt dat nu de gemeente de advocaat tegen hem heeft ingezet, dit ook moet gebeuren tegen Marielys Roos. Maar hij vergeet eerlijk te zijn. Want de procedure bij de bestuursrechter heeft hij zelf aangespannen en de advocaat van de gemeente was daar aanwezig om de gemeente bij te staan. In het verzoek om Marielys Roos te vervolgen moet de gemeente zelf in actie komen tegen een raadslid en bovendien is het een strafrechtelijke procedure wat natuurlijk van een geheel andere orde is. Heukels kan niet wachten tot het zo ver is. Gisterenavond tijdens de raadsvergadering bood hij de burgemeester aan hem een eindje op weg te helpen. Heukels zou hem het mondeling verslag toesturen van de bijeenkomst in Loetje, want dan hoefde de advocaat van de gemeente tenminste niet te wachten tot het proces verbaal van de notaris klaar zou zijn. Een dagje meer of minder, voor Heukels is het een halszaak. De burgemeester was blij met de hem door Heukels aangeboden hulp. Daarop hebben we Heukels natuurlijk aan het eind van de raadsvergadering gevraagd waarom. Het antwoord? ‘Dan had je maar bij de rechtszaak aanwezig moeten zijn’. Dat er geen enkel raadslid de bijeenkomst bij Loetje heeft bijgewoond (behalve Jerker Westphal die te laat kwam en weg ging op het moment dat de enveloppe werd geopend), was voor Heukels niet relevant. Hij had daar immers zijn secondante Lenie Stegmeijer naar toe gestuurd om de sessie bij te wonen en daarvan een ‘mondeling verslag’ te maken. In de rechtszaal beweert Heukels dat procedures de gemeenschap onnodig veel geld kosten. Zie hieronder het  citaat in het Haarlems Dagblad vandaag. Hoe veel hoger zullen die kosten oplopen door het juridificeren van de hele zaak door Heukels zelf?

Heukels over zijn partij: https://www.youtube.com/watch?v=bQ3e7BI_A04

heukels juridische kosten