Krijg nou tieten

Commentaar dat wij u niet wilden onthouden. Lees het artikel: https://krijgnoutieten.nl/marielys-roos-vrouw-met-lef/

Het slot vinden wij het mooiste compliment dat we ons kunnen indenken. Nu op naar woensdag 14 februari. Dan is de boekpresentatie in de Kennemer boekhandel. Wij verheugen ons erop. De 14e is een bijzondere dag: Valentijnsdag. De dag van de Liefde. Maar een goede bekende vertelde ons ook dat de 14e een wel heel toepasselijke dag was om een andere reden. Een reden die het bestuur van Bloemendaal zich wel mag aantrekken:

‘Woensdag 14 februari 2018 is Aswoensdag. De eerste dag na Carnaval is Aswoensdag en dan begint de vastentijd, want het is de dag van de boetendoening. Met het kruisje op hun voorhoofd tonen zij berouw voor hun begane zonden.’