Kraak- en Leegstandswet gekoppeld aan…

Hoe gaat het nu verder met de opvang in Dennenheuvel? De laatste informatie vindt u in de stukken die de gemeente heeft toegestuurd, zie de links hieronder. Intussen hebben wij de burgemeester gevraagd te bemiddelen zoals de rechter begin februari jl ook heeft voorgeschreven. Wij hebben de gemeente hierop gewezen. De gemeente heeft de huidige bewoners vervolgens verwezen naar Villex. Deze organisatie heeft de huidige bewoners verteld dat er een wachtlijst is. Het kan in onze ogen niet door de beugel dat de bewoners onderaan een wachtlijst komen te staan. Villex heeft de regie. Hierover staat in het Plan Tijdelijke Huisvesting het volgende: De bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract op basis van de Kraak- en Leegstandswet en gekoppeld aan de leegstandsvergunning van de eigenaar.

Als dat zo is, waarom zouden de huidige bewoners daar danook niet gewoon kunnen blijven wonen als zij precies aan de condities voldoen? Ze wonen daar al? Dit is toch volkomen onlogisch en onrechtvaardig? Wij verwachten dat de gemeente zich sterk maakt om onze inwoners te helpen en te zorgen dat zij een dak boven hun hoofd houden.

Plan Tijdelijke huisvesting statushouders landgoed Dennenheuvel (2016005464)

Voortgang project Wachtkamerlocaties statushouders (2016005008)

  • C5a Projectplan Wachtkamerlocaties statushouders (2015171086)
  • C5b Plan Tijdelijke huisvesting statushouders landgoed Dennenheuvel (2016005464)
  • C5c Stakeholders-analyse (2016005465)
  • C5d Tekeningen woonunits Euphrasia en Dennenheuvel (2016005485)
  • C5e Inspecties brandveiligheid en bouwkundige staat (2016006148)