Kosten gebruik klooster Euphrasia -Dennenheuvel

Wethouder De Roy sprak vorige week over groot onderhoud dat gepleegd zou moeten worden aan het klooster op landgoed Denneneheuvel aan de Dennenweg in Bloemendaal. Daar moest nog dekking voor worden gevonden zei mevrouw De Roy.

Omdat we de kosten niet kennen en evenmin de omvang van het bedrag dan wel of deze kosten zijn verantwoord in de begroting 2020, hebben we het wethouder Heijink gevraagd. Deze wethouder die over financiƫn gaat, antwoordde dat er helemaal geen sprake was van groot onderhoud maar van regulier onderhoud dat ten laste komt van de huurder, zijnde de gemeente. Onderhoudskosten zouden bovendien worden gedragen door andere gemeenten, zie hierna.

Tot zo ver de heer Heijink.

Ten eerste heeft de gemeente in 2016 geen huurovereenkomst afgesloten maar een gebruikersovereenkomst mbt het klooster. In dat geval zijn alle kosten die voortvloeien uit het gebruik voor rekening van de gemeente. Dat zou een tegenvaller zijn omdat de gemeente aanvankelijk slechts tot begin 2019 gebruik zou maken van het klooster ivm de opvang van statushouders.

Kosten die daarna gemaakt worden kennen een wel zeer korte gebruiksduur omdat het klooster binnenkort wordt gesloopt. Dat betekent dat kosten direct afgeschreven moeten worden ten laste van het resultaat van de gemeente Bloemendaal. Dat is meteen een tweede punt van zorg.

We hebben ook begrepen dat de gebruikersovereenkomst al twee keer is verlengd omdat momenteel economisch daklozen worden opgevangen in het klooster. Het betreft inwoners die van andere gemeenten afkomstig zijn (bijv Heemstede en Amsterdam). Een prima initiatief van Bloemendaal waar wij helemaal achter staan. Alleen zijn we wel benieuwd of andere gemeenten de kosten van (groot) onderhoud en alle aanpassingen die nodig zijn om het klooster bewoonbaar te houden voor hun inwoners vergoeden aan Bloemendaal zoals de heer Heijink leek te suggereren. De toelichting die hij op dat punt gaf was voor ons echter niet geheel helder. Een derde punt van zorg dus.

Aangezien de gemeente Bloemendaal er financieel niet florissant bij staat, is het belangrijk op kosten te letten en dat doet onze fractie dan ook.

Daarnaast zijn wij zeer benieuwd of wethouder Heijink de gemeenteraad wel de juiste informatie heeft verschaft. We gaan het onderzoeken. Binnenkort hoort u meer.