Komt u ook op 5 januari?

Hierbij willen wij u een voorspoedig, gezond en gelukkig 2020 toewensen. Op 5 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden in Bennebroek. U bent van harte uitgenodigd te komen van 15.00 uur tot 17.00 uur bij de schaatsbaan van Winterwonderland in Bennebroek.

BM Roest vraagt of u een rondje met hem wil schaatsen op 5 januari as
in Bennebroek tussen 15 en 17 uur

Dat is weer eens iets anders dan de klassieke receptie in het gemeentehuis! Wij zien er naar uit u daar te ontmoeten. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Roest.

Wat staat ons te wachten in 2020?

Het eerste nieuws hebben we al uit de krant kunnen vernemen: het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de bouw van een groot hotel op de kop van de Zeeweg aan het strand. Het bestemmingsplan laat de bouw van een hotel van deze omvang niet toe maar het college doet een beroep op de zgn ‘wijzigingsbevoegdheid’. Hiertoe zou het college kort voor de Kerstdagen hebben besloten. Wat ons in hoge mate verbaast is dat het college bij zo’n belangrijk besluit niet even de raad heeft geïnformeerd. Dat had eenvoudig gekund op 12 december tijdens de raadsvergadering en dat was ook wel zo netjes geweest. Immers, het hotel wordt echt een heel stuk groter dan de bedoeling is volgens het bestemmingsplan. Verder vragen we ons af wat de beweegredenen zijn om dit zo maar opeens toe te staan. Wie heeft hier belang bij? En wat zijn de voordelen voor Bloemendaal? Dit gaat wel om een ‘hot spot’ gelegen in een van de duurste gemeenten van Nederland. En hoe zit het met natuurwaarden en vergunningen? Bij ons kriebelt toch wel het gevoel dat dit niet echt de bedoeling kan zijn van een wijzigingsbevoegdheid. We hebben het niet over een geringe afwijking van het bestemmingsplan maar over een substantiële verandering ten opzichte van datgene wat destijds in de raad is toegestaan. Wij kunnen dit in ieder geval geen democratisch hoogstandje noemen van het college en opnieuw komen allerlei herinneringen bovendrijven aan andere besluiten zoals de verkoop van de gymzaal voor een belachelijk lage prijs.

Dan is er nog iets anders wat ons dwarszit. Bloemendaal lijkt af te koersen op een fusie met de gemeente Heemstede. Hoewel de gemeenteraad in Heemstede daar niet echt dolenthousiast over is, wil de VVD Bloemendaal doorgaan met het uitbreiden van de ambtelijke samenwerking tussen de beide gemeenten. Onbegrijpelijk wat ons betreft omdat de kosten van deze samenwerking in de miljoenen loopt en niet duidelijk is wat het voordeel is voor onze inwoners. Onlangs berichtte een inwoner uit Heemstede ons dat hij een brief wilde afgeven bij de balie in het gemeentehuis van Bloemendaal. De brief was bestemd voor de griffier in Bloemendaal. Echter, toen hij de brief wilde overhandigen, werd hem verteld dat de brief eerst met de bode zou worden bezorgd in Heemstede om daar te worden ingescand om vervolgens pas na enkele dagen bij de griffier in Bloemendaal te worden afgeleverd. Of met andere woorden: Bloemendaal ontvangt de post pas enkele dagen later nadat Heemstede deze heeft ingescand en geregistreerd. Bodes rijden voortdurend op en neer tussen de twee gemeentehuizen. Hoe inefficiënt wilt u het hebben?

De VVD Bloemendaal ziet daar echter geen enkel probleem in. Ook de burgemeester vindt dat het prima gaat en dat de koers die is ingezet, vooral moet worden doorgezet. Wij vragen ons af wie hier nu beter van wordt. In ieder geval zijn dat niet onze eigen inwoners.

Onze fractie wil dit allemaal niet. Samenwerking is op specifieke terreinen nodig voor een kleinere gemeente als Bloemendaal. Maar zoals we nu bezig zijn gaat het niet goed. Op allerlei terreinen wordt opeens het zwaartepunt verlegd naar Heemstede. Het lijkt erop dat Bloemendaal de regie volledig kwijt is. En dat vinden wij buitengewoon betreurenswaardig. Als inwoners hun post voortaan moeten afgeven op het gemeentehuis van Heemstede, dan vinden wij dat een brevet van onvermogen. Helaas is de VVD als grootste partij van onze gemeente bereid onze zelfstandigheid aan de wilgen te hangen. We zijn benieuwd of de burgemeester hier nog iets over zal zeggen in zijn nieuwjaarstoespraak.