Kijktip voor de kiezers: een film van RTV NH #GR2018

Hart voor Bloemendaal in het nieuws.  Zie de link onderaan dit bericht. Als u daarop klikt kunt u de film zien. Dit gaat over het functioneren van onze lokale democratie, over netwerkcorruptie versus geldintimidatie. Onze stelling is: burgers procederen niet omdat ze daar zin in hebben. Gerechtelijke procedures zijn overwegend het gevolg van slecht lokaal bestuur. Van onprofessioneel handelen van de kant van de gemeente, van slechte communicatie vanuit de gemeente en van zwartmaak praktijken, geheime afspraken, fouten in bestemmingsplannen tot en met liegen voor de rechter. Het gebeurt allemaal en de burgers zijn de klos. De bestuursrechter laat de burgers ook nog in de kou staan. Procederen in het bestuursrecht heeft geen zin. Wij zeggen schaf die rechtsgang maar af en behandel de overheid net als burgers in de rechtsgang. Daarvoor is de civiele procedure geschikt. Want in het bestuursrecht trekt de overheid aan het langste eind. Meindert Fennema is in de film ook te zien en die vindt ‘netwerkcorruptie’ een onzinnige term. Maar dan heeft hij zich niet verdiept in de materie. Er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en netwerkcorruptie is een erkend fenomeen waarbij de elite de gewone burgers buitensluit. Ons land wordt bestuurd door een kleine groep mensen die elkaar de bal toespeelt. Deze mensen dekken elkaar en zijn vervreemd van de massa. Het leidt tot apathie onder de bevolking. Dat is te merken aan de lage opkomst bij verkiezingen. Kiezers vertrouwen de politiek niet meer en daar hebben ze volkomen gelijk in. Politiek is een banencarrousel geworden en met idealisme heeft het weinig meer te maken. Wij zeggen: een gekozen burgemeester en Commissaris van de Koning. Dat is een eerste stap die gevolgd moet worden door nog heel veel andere maatregelen: betere beloning en ondersteuning van raadsleden valt daar ook onder. Want het raadslidmaatschap doe je er niet zo maar even in de avonduren bij. Wij hebben een heel draaiboek voor de verbetering van onze democratie die op lokaal niveau begint, maar helaas is de Commissaris van de Koning Johan Remkes bezig de democratie nog verder de nek om te draaien door maatregelen voor te stellen die niet alleen onpraktisch zijn en cosmetisch van aard, hij is ook bezig de macht van burgemeesters en de Commissaris van de Koning te vergroten. Het eisen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor raadsleden is zo’n rare voorwaarde. Want als criminelen invloed willen uitoefenen, dan gaan ze natuurlijk niet zelf in de gemeenteraad zitten. Criminelen maken gebruik van stromannen. Dat kan een kind bedenken. Meer macht aan de burgemeester is ook slecht. Want een burgemeester moet niet gaan functioneren als een soort sheriff. De burgemeester is de onafhankelijk voorzitter van de gemeenteraad. En als zodanig dient hij zijn onafhankelijkheid te allen tijde te bewaken.

In de film komt ook Geerten Waling aan het woord. Heel goed dat hij zegt dat lokale partijen het beste in staat zijn de kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Daar zijn wij het niet verrassend volkomen mee eens. Neem de Duinpolderweg. Op provinciaal niveau en zelf op Rijksniveau wordt deze snelweg ons door de maag gesplitst door landelijke partijen als VVD, CDA, PvdA en D66. Wij hebben zelfs contact gezocht met deze partijen op landelijk niveau. De asfaltlobby gaat boven alles. En zelfs als een volstrekt overbodige snelweg honderden miljoenen EUR kost en dwars door kostbaar landschap moet worden aangelegd, dan nog kunnen de bewoners in deze streek het wel vergeten dat politici van deze landelijke partijen naar hun luisteren. Maar dat geldt evengoed voor GroenLinks. De wethouder van GroenLinks in Bloemendaal zit gewoon aan tafel in een geheim overleg in een niet democratisch gekozen Stuurgroep samen met asfalttante Elisabeth Post, VVD gedeputeerde in de provincie NH. En ook in de provincie ZH is het de VVD die de dienst uitmaakt. Wilt u geen snelweg langs uw dorspkern, wilt u behoud van ons cultureel erfgoed, van Natura 2000 gebied? Stem dan op Hart voor Bloemendaal. Wij krijgen geen instructies van een landelijke partij en zijn vrij om voor uw belangen op te komen. Stem lijst 8 op 21 maart 2018: Open en Eerlijk. Omdat wij Hart voor Bloemendaal hebben!

 

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/220980/Gemeentepolitiek-in-het-nauw-te-weinig-animo-netwerkcorruptie-of-geldintimidatie

De volledige aflevering Buitenhof met oa fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal kunt u hier terugzien:

 

https://www.npo.nl/buitenhof/25-02-2018/VPWON_1283468