Kerkpad Vogelenzang

Het college stelt voor om langs het #Kerkpad in Vogelenzang een haag te planten. Dit teneinde de biodiversiteit te vergroten. Hart voor Bloemendaal is een fervent voorstander van het vergroten van biodiversiteit, maar een haag langs het Kerkpad is wat ons betreft zonde van het geld. De gemeente wil hiervoor een bedrag van € 15.000 uitgeven over een periode van drie jaar. Dat lijkt op een begroting van € 53 miljoen niet zo erg veel geld, maar zo steken wij niet in elkaar. We spreken over gemeenschapsgeld en elke EUR die wordt uitgegeven, zal goed besteed moeten zijn. Wij zijn van mening dat een jaarlijkse uitgavepost van €5.000 niet doelmatig is omdat ten westen van het Kerkpad een bos en de Waterleidingduinen liggen. Dat gebied is geweldig voor de biodiversiteit. Sterker nog: wandelaars maken veelvuldig gebruik van het pad door het weiland en de kans dat een haag hier een grote toegevoegde waarde heeft lijkt met al dat heen en weer geloop door mensen (dikwijls met hun honden) niet echt waarschijnlijk. Belangrijker vinden wij het open zicht dat wij willen behouden. Het zicht vanaf Huis te Vogelenzang richting de kerktoren van #Vogelenzang. Dat zicht is bekend en geliefd bij de inwoners van Vogelenzang en Bennebroek. Bovendien is het een beetje voorbarig om een voorstel te doen voor een haag als daarover geen overleg heeft plaatsgevonden met inwoners en eigenaar. Daarom hebben wij een amendement voorbereid voor de komende begrotingsraad op 5 november. Dat amendement vindt u hieronder en u begrijpt dat wij hopen op steun van de andere partijen.

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020,

Constaterende dat:

  • Bij de begroting 2021 een nieuw voorstel 12 is gevoegd dat inhoudt dat langs het Kerkpad in Vogelenzang een haag wordt geplant en onderhouden.

Overwegende dat:

  • Het Kerkpad een uniek en waardevol wandelpad is dat zeer wordt gewaardeerd o.a. vanwege het open karakter en het vrije zicht op de kerktoren van Vogelenzang;
  • Een haag langs dit historische pad afbreuk doet aan dit karakter;
  • Het hier om privé eigendom gaat en hierover nog geen afstemming heeft plaatsgevonden met de eigenaar;
  • De gemeenteraad niet kan besluiten over een voorstel wat nog niet met de eigenaar is besproken dan wel afgestemd;
  • Hierover geen participatie heeft plaatsgevonden met (betrokken) inwoners van Vogelenzang;
  • Het daarom prematuur is dit in de begroting op te nemen;

Besluit:
Voorstel nummer 12 uit de begroting 2012 te verwijderen voor zover dit betreft de haag langs het Kerkpad.

Ingediend door:

Hart voor Bloemendaal