Kennismaken met ons bestuur?

Wie zijn de bestuurders van onze vereniging Hart voor Bloemendaal? Vandaag maakt u kennis met: Anneke Quispel-Veraart.

‘ Ik ben jurist Ruimtelijke Ordening en heb met enige onderbreking in die functie bij de gemeente Haarlem gewerkt van 1980 tot 2006.  Na die periode heb ik mij gedurende ruim 5 jaar onder meer ingezet (als vrijwilliger en bestuurder) voor de Voedselbank Haarlem. Ik ben sinds 2008 voorzitter van enige  klachtencommissies van de Regionale Instelling Beschermd Wonen, voor de locaties Haarlem, Purmerend en Den Haag. Klachten van diverse cliënten van de verschillende wooninstellingen worden behandeld en hierop wordt uitspraak gedaan. Ik ervaar dit als zeer waardevol werk en als een bijdrage aan een goede geestelijke gezondheidszorg. Ook het daadwerkelijk “goed gehoord worden” van de cliënt tijdens een hoorzitting is vaak al een belangrijk element dat bijdraagt aan het gevoel van cliënten weer verder te kunnen.

Vanaf 2009 ben ik bestuurslid van het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland en sinds enige tijd ook voorzitter. De mantelzorger vervult een zeer belangrijke taak in het huidig bestel in Nederland. Als gevolg daarvan zie ik het als essentieel om aan de vaak zwaar belaste mantelzorger een luisterend oor te bieden en bij hen een oor te luister leggen, om zo onze bevindingen weer met name naar de lokale politiek te kunnen communiceren. Dit is een uitdaging en ook zeer nodig, gezien alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg, waarbij met de nieuwe Wmo per 2015 een hoop van de regelgeving naar de gemeenten zal worden overgeheveld.

Ook ben ik sinds 2009 bestuurslid van de Beheerstichting van de Congregatie van de Zusters van Voorzienigheid in Heemstede en behartig daar de Portefeuille Personeelszaken. Mooi werk om voor de 80 zusters die nu nog deel uitmaken van de Congregatie een goed leefklimaat te waarborgen.

Sinds een jaar maak ik ook met veel plezier deel uit van de Dorpsraad Bennebroek, waarin met name lokale, maar ook regionale belangen worden behartigd. Vandaaruit heb ik zitting in het Platform NOG: een samenwerkingsverband tussen betrokken bewoners- en belangenorganisaties dat zich tot doel heeft gesteld om realisatie van de Duinpolderweg tegen te houden zolang de noodzaak van deze weg niet onomstotelijk is aangetoond.

De diversiteit en complexiteit van de maatschappij wordt aardig vertegenwoordigd in mijn verschillende werkzaamheden. Het zijn alle ook veel tijd vergende werkzaamheden, waar ik me met veel plezier voor inzet!

Het bestuurswerk voor Hart voor Bloemendaal heb ik sinds de oprichting op mij genomen. Politiek heeft mij altijd geboeid en om een nieuwe partij van de grond af op te helpen bouwen vind ik een grote uitdaging! Domeinen als ruimtelijke ordening,  grondzaken,  maatschappelijke voorzieningen,  welzijn en gezondheidszorg  hebben mijn bijzondere belangstelling en zullen vanuit een brede maatschappelijke invalshoek moeten worden benaderd.’