Kennismaken? Dat kan! Leestip

In willekeurige volgorde stellen de kandidaten zich hier aan u voor. Het zijn hun persoonlijke verhalen, recht uit het hart. Zo kunt u zelf bepalen op wie u uw stem wilt uitbrengen bij de verkiezingen van 21 maart as.

Ruud Looman  (Bennebroek)

Politiek heb ik altijd wel op afstand gevolgd. Maar de afgelopen tijd ben ik steeds meer gaan inzien dat lokale politiek ons direct raakt. Zeker in een gemeente als Bloemendaal dat bestaat uit vijf dorpskernen zie ik het belang van betrokkenheid als burger, om de leefbaarheid binnen de dorpskernen te dienen binnen het grotere belang van Bloemendaal. Bijvoorbeeld de discussie rond de Duinpolderweg. De afgelopen jaren heeft onze gemeente zich absoluut onvoldoende hard gemaakt tegen deze weg vlak langs Bennebroek. En zo zijn er nog veel meer punten waar onvoldoende aandacht voor is, of waar onze gemeente dwaalt. Daar zet ik mij voor in.

 

 

 

 

Peter Roos

Als arts sta ik dag en nacht klaar voor de patient. Centraal staat de zorg die mensen nodig hebben die een beroep op je doen. Mijn vrouw is bevlogen. Zij heeft haar idealen. Maar het trieste is dat ze door haar collega’s en door het college is afgemaakt. Oud burgemeester Ruud Nederveen heeft een valse aangifte ingediend. De man heeft zelf moeten opstappen na de zoveelste leugen. Ik had nooit kunnen vermoeden dat het gemeentebestuur in ons land zo door en door slecht is. Ik maak mij als arts zorgen over het geestelijk welzijn van slachtoffers van de overheid. Zorgen ook over de macht van burgemeesters. Over de samenwerking binnen de driehoek: Justitie, Politie en Burgemeester. Want wat mijn vrouw is overkomen, dat wens ik geen enkel raadslid toe. Het vertrouwen moet terugkeren in de politiek. Wij moeten nieuwe morele kaders ontwikkelen waarop politici elkaar kunnen aanspreken. Opdat zij met passie hun werk kunnen doen zonder dat ze bang hoeven te zijn voor strafvervolging door Justitie. De kiezer heeft behoefte aan idealen, vergezichten en aan geestdrift en niet aan verstikkend conformisme.

 

Rob Slewe

Er is geen mooiere plek dan Bloemendaal in Nederland. 

Dat moeten we behouden en zelfstandig. De door en door verrotte bestuurscultuur zoals burgemeester Emmens het omschreef, de gecorrumpeerde politiek, de vele mislukte projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en de integriteitsproblemen hebben die zelfstandigheid in gevaar gebracht.

De bezem er door. Transparant, integer en rechtvaardig bestuur voor iedereen in Bloemendaal en daarvoor ook rekenschap afleggen.

Dat is waar ik voor sta

 

 

 

Frans Arxhoek

 66 jaar jong waarvan 65 jaar woonachtig in Bennebroek. Gehuwd en 2 volwassen zonen.
Werkzaam geweest in de telecommunicatie sector op commercieel/technische management posities. Kandidaat lid gemeenteraad Bloemendaal, omdat bestuur en politiek altijd al mijn sterke interesse heeft gehad. Lokale besturing heeft het grote voordeel dat het gaat over de zaken die je direct om je heen ziet en waar je als burger rechtstreeks mee te maken hebt.

Hart voor Bloemendaal is een lokale partij zonder politieke dogma’s en kan ongebonden opkomen voor de belangen van de eigen inwoners. De gemeenteraad gaat uitsluitend over lokale zaken en dus moet beïnvloeding van provinciale of landelijke partijbonzen juist vermeden worden.
Hart voor Bloemendaal heeft bewezen de belangenbehartiging maximaal uit te voeren. Zonder bepaalde ideologie of klasse is Hart voor Bloemendaal er voor alle Bloemendalers en heeft een duidelijke pragmatische koers. ‘Open en eerlijk’ zonder voorbehoud zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, dat spreekt mij aan. Deze partij staat voor integer en transparane gemeentebestuur (en we hoeven de krant maar open te slaan om te zien dat vertegenwoordigers van landelijke partijen het op dit gebied niet zo nauw nemen).

 

Gerard Metselaar 

“Ik zag de dure villa’s staan.

Daar bij de Halve Maan.

Ik was een kind.

Hoe kon ik weten?

Dat dat mijn neus voorbij zou gaan.”

Dit hedendaagse lied van F. Storm herinnert mij aan mevr. Reestman die zo’n 50 jaar geleden de politiek in ging, omdat in Bloemendaal een taboe rust op de vraag waarom kinderen die eraan gewend zijn de vogels te horen fluiten dat in de toekomst niet meer zouden kunnen.

Daarmee bedoelde zij twee dingen:

  1. Waarom zijn er bijna geen woningen beschikbaar voor degenen die in deze gemeente zijn opgegroeid?
  2. Waarom zouden wij dan nog moeten aanvaarden dat het groene karakter van onze dorpen achteruitgaat door verstedelijking? Als bomen zo nodig moeten wijken voor nieuwbouw, doe dat dan tenmiste eerst voor je eigen inwoners. Bij elke raadsverkiezing stel ik deze vragen opnieuw. Deze zouden ‘oubollig’ en zelfs ‘populistisch’ zijn (‘het eigen volk eerst’). Ik vind het echter open en eerlijke vragen.

Mevr. Roos is voor mij de nieuwe mevr. Reestman. Mevr. Reestman was mede-oprichtster van de eerste lokale partij Progressief Bloemendaal. Voor landelijke partijen is er altijd een ‘hoger  belang’ dan het plaatselijke belang. En op sommige plaatselijke belangen rust een taboe.

 

Jet Schol

In de geest van mijn ouders wil ik waarmaken wat zij door hun te vroege dood te weinig  hebben kunnen realiseren. De majesteit heeft het behaagd hun bedrijf met het predikaat koninklijk te bekronen.

In hun geest zeg ik: Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Sta op tegen onrecht en geldverspilling. En bescherm de dieren. Mijn ouders hadden een groot oog voor de medemens die de hulp behoeft. In het bijzonder denk ik aan de zorg die ouderen behoeven nu zij op steeds hogere leeftijd thuis moeten blijven wonen. Er wordt te gemakkelijk gezegd dat dit vanzelf wel goed zal gaan. Vanzelf gaat dat niet. Door de gemeente moet hiervoor stevig worden gereserveerd, want anders komen de ouderen straks aan hulp te kort.

Het dier is volledig afhankelijk van de mens. De mate van beschaving leest men af aan de wijze waarop men omgaat met de dieren. 

Wij wonen in een prachtige gemeente , maar waarom gaat hier zo veel mis? Het is schandalig hoe mevr. Roos wordt aangepakt omdat ze hiervan wat durft te zeggen. Niet normaal is de verkwisting van miljoenen euro’s aan het tegenwerken van een bouwvergunning voor een familie die hier zogenaamd niet zou horen. Machtsmisbruik noem ik dat.

Ik voel mij zeer thuis in het dorp Bloemendaal, maar wij moeten het wel samen doen. Dank zij mijn ouders kan ik hier prachtig wonen. Het gemeeschapsgeld besteed ik veel liever aan de zorg voor ouderen en de bescherming van natuur en dierenwelzijn dan aan al die foute rechtszaken van de gemeente.

 

 

Christa Faas

 Al vanaf 2003 ben ik regelmatig in contact met de gemeente Bennebroek. Zelf heb ik geleerd dat wat je belooft dat moet je ook doen. Echter ben ik tot de conclusie gekomen dat dit blijkbaar niet geldt voor Bloemendaal. Men heeft regelmatig last van geheugenverlies als het even niet uitkomt. In de loop der jaren ben ik de plaatselijke politiek steeds intensiever gaan volgen. Soms met verbazing dat sommige mensen dingen kunnen doen die vervolgens in een handomdraai zo maar gelegaliseerd worden. Soms met boosheid omdat er geen antwoord wordt gegeven. Door de kernwaarden “ open en transparant” heb ik besloten nu op de lijst te gaan staan.

 

 

 

 

Mark Janmaat

De gemeente Bloemendaal functioneert niet.  
Projecten gaan helemaal fout en het gemeentebestuur is te bang om in te grijpen. Het roer moet om en de huidige werkwijze waarin alles geheim is en geen openheid van zaken bestaat moet worden beëindigd.
Schoon schip maken en opnieuw beginnen met mensen die echt geven om Bloemendaal en die niet op zoek zijn naar een politieke carrière en de Raad als springplank zien.
Ik heb bewondering voor Marielys Roos en ben boos op de mensen die met valse voorwendselen haar een strafblad willen bezorgen.

 

Marielys Roos

 

 

Democratie begint dicht bij huis. Omdat je iets te zeggen wilt hebben over je eigen leefomgeving, het onderhoud van het park, een bouwplan om de hoek, een snelweg langs het dorp. Het gaat ook over zorg voor kwetsbare mensen. Politiek zou positief moeten zijn. Maar ik heb in Bloemendaal gemerkt dat eerlijkheid niet wordt gewaardeerd. Het politieke ambt is prachtig. Nadenken over het algemeen belang doet je uitstijgen boven jezelf. Wat is het beste voor onze samenleving? Daar mag je van mening over verschillen. Maar wel met respect het debat daarover aangaan met elkaar en vooral met de inwoners. Wat me het meeste heeft geraakt is dat alles wat ook maar enigszins compromitterend is in Bloemendaal geheim wordt verklaard. Het buitensluiten van de minderheid zie ik ook met lede ogen aan. Want democratie is niets waard als de minderheid moet lijden onder de tirannie van de meerderheid. Netwerkcorruptie is in Bloemendaal een groot probleem. Ik hoop dat we het taboe kunnen doorbreken de komende vier jaar. Zodat we open en eerlijk kunnen gaan werken.

 

Eric Geels 

Politiek is mijn lust en mijn leven. Ik volg de debatten in de Tweede Kamer op de voet, ben bij alle raadsvergaderingen in Bloemendaal. Zo ben ik goed op de hoogte van wat in deze gemeente speelt. Zelf ben ik een tijd lang duo statenlid geweest in Provinciale Staten van Noord-Holland. Het totale gebrek aan professionaliteit in de gemeenteraad van Bloemendaal verbaast mij zeer. Maar dat geldt vaak ook voor het college. Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen en momenteel zijn er debatten tussen de fractievoorzitters van de diverse partijen. Dan gaat het vooral weer over: ‘Wij beloven U…’ Maar ik zou graag eens een debat willen hebben waarin de vraag centraal staat: ‘Wat hebben deze partijen de afgelopen vier jaar nu daadwerkelijk van hun beloften waargemaakt!’. Daar zou de pers mee aan de slag moeten. Als voorzitter van het bestuur van Hart voor Bloemendaal kan ik alleen maar constateren dat deze lokale partij als enige consequent is opgekomen voor belangen van inwoners en nooit, nooit heeft gedraaid of gelogen. Neem nou de Duinpolderweg als voorbeeld: alle partijen zeggen wel dat ze tegen deze snelweg zijn maar ze geven VVD gedeputeerde Post in een zienswijze mee dat ze die weg mag verlengen naar De Zilk (N206). Daarmee tekenen deze partijen het doodvonnis van Bennebroek en Vogelenzang. Hart voor Bloemendaal is de enige partij die daar niet in is meegegaan. Open en Eerlijk!

 

Raymond Verpoorten

 Wanneer een gemeente angst heeft voor de mondige burger, dient er iets te veranderen. Maar niet zoals dat in Bloemendaal gebeurt, waar de burger het recht van inspreken in de diverse commissievergaderingen verloren heeft. Het is belangrijk de burger een stem te geven, te luisteren en deze te vertegenwoordigen. Het moet maar eens afgelopen zijn de inwoners van onze gemeente voor voldongen feiten te stellen; Ik zal strijden voor open en eerlijke communicatie, voor meningspeilingen onder de inwoners en voor een transparant bestuur.