Inwoners die moed tonen!

Vandaag een artikel in #Trouw: ‘Het openbaar bestuur heeft dwarsliggers hard nodig’. In dit opiniĆ«rend stuk staat de volgende passage: ‘Vierde macht. Waarom ligt het accepteren van tegenspraak zo moeilijk? Allereerst is dat een gevolg van een sterkere politieke gerichtheid op (korte termijn) prestaties….Kritische burgers, de invloed van sociale media, een assertieve volksvertegenwoordiging en een nadruk op publiek management zijn enkele oorzaken. Daarbij komt nog de afrekenmentaliteit en het minder accepteren van falen. Op termijn kan dat de durf om tegen te spreken verkleinen. Het risico bestaat dat vooral jaknikkers worden geselecteerd om de bazen te plezieren.’

Tot zover Trouw.

Dit beeld zien we in de volle hevigheid terug in het gemeentebestuur van Bloemendaal. Kritiek op verkoop van vastgoed ver beneden de economische waarde door de gemeente wordt als zeer bedreigend ervaren. De boodschapper van het slechte nieuws (Hart) wordt vervolgens via een strak geregisseerde en uitermate effectieve media campagne met medewerking van de plaatselijke pers, aan de hoogste boom opgeknoopt. Wat is daar aan te doen? Nu, dat is duidelijk: vrijheid van meningsuiting kan niet worden ingeperkt omdat de bejegening de overheid niet bevalt. Dat hebben wij al beschreven. Het blijft bittere noodzaak de pijnlijke kwesties aan te kaarten en bespreekbaar te maken, ondanks alle druk die vanuit het college en de top van het ambtelijk apparaat dat mede verantwoordelijk is voor tal van miskleunen, op volksvertegenwoordigers wordt uitgeoefend. Wij vinden dat volksvertegenwoordigers die het werk onmogelijk wordt gemaakt, bescherming verdienen. De wijze waarop het college en de top van de ambtenaren Hart hebben aangevallen gaat echt alle perken te buiten en wij menen dat dit de kwalificatie ‘ondermijning van de democratie‘ verdient. Helaas zitten er in de gemeenteraad voornamelijk jaknikkers en komt er noch vanuit het Rijk, noch vanuit de provincie enige hulp in de vorm van corrigerend optreden daar waar democratie jammerlijk faalt en het college zich schuldig maakt aan machtsmisbruik.

Het goede nieuws is dat er ook een ander geluid is dat afkomstig is van inwoners die zich inzetten voor goed bestuur en het aandurven die kritiek die terecht is, naar buiten te brengen in de hoop op verandering.

de leeuw, symbool voor trots en moed

Dat is niet alleen moedig, het is ook broodnodig.

Hieronder plaatsen wij twee belangrijke artikelen. De eerste betreft een brief van een inwoner uit Bloemendaal die schrijft over strafbare feiten die worden toegedekt door het college. Deze brief stond in het Haarlems Dagblad eerder deze week.

Het tweede stuk is een oproep geplaatst in het Bloemendaals Nieuwsblad waarin gewag wordt gemaakt van de verkoop van de gymzaal in Bennebroek. Hart vindt het onvoorstelbaar dat deze transactie niet is teruggedraaid en de gemeenteraad het erbij laat zitten. De VVD wethouder weet zich beschermd en is er met een hele waslijst aan smoesjes mee weggekomen. Leest u deze advertentie hieronder en als het u stoort dat de gemeente door deze deal veel geld is misgelopen, ons belastinggeld!, dan kunt u reageren door de contactpersoon die onderaan de advertentie wordt genoemd, te bellen of te mailen. Wij vinden dit een dappere daad van deze inwoner om op deze wijze kond te doen in het Nieuwsblad van de miskleun van de gemeente Bloemendaal. Let wel: dit is bepaald niet de enige en eerste misser op het gebied van vastgoed in Bloemendaal!