Inspreken: omdat het kan en omdat het nodig is

Inspreken. Het kan, het mag en het is nodig. Waarom nodig? Omdat het aan de basis raakt van democratie. Hart voor Bloemendaal wil dat de gemeente zich klantvriendelijker gaat gedragen richting insprekers. Want als insprekers zich laten horen in de commissievergaderingen, dan doen ze dat omdat ze een beroep willen doen op de volksvertegenwoordigers. Als het inspreken onmogelijk wordt gemaakt of ontmoedigd, als de regeltjes te rigide worden toegepast, dan haken betrokken burgers af en doen wij onze kiezers met klachten of problemen ernstig tekort. Hieronder de oproep van fractievoorzitter Roos over dit onderwerp. 

Hartekreet

De laatste tijd ervaar ik veel problemen. Insprekers die op het laatste moment afgebeld worden. Insprekers die te horen krijgen vlak voor ze komen: niet in deze commissie. Of insprekers die ronduit lastig ervaren worden en horen: nee, inspreken mag niet. Ik heb een trits aan maatregelen voorgesteld met de bedoeling de gang van zaken klantvriendelijker te maken. Ik hoop dat dat gaat lukken, want ik merk toch echt dat het helemaal niet goed gaat in Bloemendaal. Dan heb ik het niet over mensen in het algemeen. De meeste mensen zeggen: geen probleem. Vuilnis wordt opgehaald. Park wordt onderhouden. Ik ben tevreden.

Dat is helemaal geen maatstaf en het is ook niet spannend. Als er 100 mensen tevreden zijn en er is er eentje niet tevreden, dan is het op dat punt van die ontevreden inwoner dat de organisatie zichzelf moet bewijzen. Dat alle andere zaken gewoon goed lopen of normaal gaan, dat is zoals het hoort te zijn. Daarover moeten we onszelf niet voor op de borst slaan. Dat kost ook zo’n 50 miljoen EUR op jaarbasis, dus mag het ook?

Democratie mag geen hellend vlak worden, maar dat is hier wel aan het gebeuren.

 

 

Van: Marielys Roos [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 11:44
Beste griffier, beste burgemeester, beste collega’s,

Ik begrijp van de heer X dat hij wil inspreken maar dat dat niet mag? Ik hoop maar dat ik het bij het verkeerde eind heb en het is rechtgezet. Dan kan deze mail in de prullenbak.

De laatste tijd bekruipt mij het gevoel dat we steeds verder aan het afglijden zijn richting een bestuur dat niet langer in staat is burgers die problemen hebben binnen de gemeente aan het woord te laten en tegemoet te treden. Het is allemaal zo ongelooflijk onprofessioneel en klantonvriendelijk. Stel dat een inwoner zijn standpunt naar voren brengt omdat hij ergens een probleem mee heeft, is het dan de beste manier om de deur in zijn gezicht dicht te doen? Of kunnen we beter die drie minuten luisteren zodat we weten wat er speelt en daarna als raad/bestuur kijken of en wat we met dat standpunt kunnen doen?

Ik kies duidelijk voor het laatste. Elke inwoner heeft recht zijn verhaal te doen. Als die inwoner zijn volksvertegenwoordigers niet meer kan spreken in commissieverband, dan is dat een aantasting van onze vrije democratie. Het debat over standpunten is nodig. Er is nog iets dat ik niet begrijp: een organisatie heeft altijd te maken met omstandigheden die moeilijk zijn. De kracht en het succes liggen juist in het omgaan met die moeilijkheden. Als 95% goed gaat en 5% niet, dan worden die 5% die je niet behandelt of buiten de deur houdt (in dit geval letterlijk) een zeer groot probleem. Ik heb het nu vaak genoeg meegemaakt om te kunnen zeggen dat het daaraan mankeert in Bloemendaal. Dat we niet in staat zijn daarmee te dealen op een professionele volwassen manier. Ik doe daarom een oproep om inwoners het woord niet te ontnemen. Anders moeten ze misschien maar op een zeepkistje gaan staan in het midden van een dorp en daar bij een dorpspomp hun verhaal gaan houden?

Zijn we nog veel verder van huis.

Tot slot: ik heb diverse keren suggesties gedaan de omgang met insprekers te verbeteren. Ze vooral respectvol te benaderen. Ik hoop oprecht dat daar iets mee wordt gedaan.

Mvrgr,

Marielys Roos

Hart voor Bloemendaal