Inspraakbijeenkomst MER-alternatieven

Vandaag was de inspraakbijeenkomst MER-alternatieven Duinpolderweg. Deze bijeenkomst vond plaats in Haarlem in het prachtige provinciehuis aan de Dreef. Er waren 12 insprekers die de moeite hadden genomen om van zich te laten horen. Binnenkort zal de bijeenkomst te zien zijn op de website van de provincie NH. Wij zullen u de link geven zodra de video op de site van de provincie staat. Het was een buitengewoon interessante bijeenkomst. De heer Karel van Broekhoven van de Milieufederatie heeft een zeer goed onderbouwd betoog gehouden waarbij hij de cijfers van Royal Haskoning fileerde. Dat deed hij heel fijntjes op een wetenschappelijk onderbouwde wijze waarbij hij gebruik maakte van groeimodellen en cijfers. Nienke Beintema uit Vogelenzang sprak ook heel mooi. Zij is biologe en met haar achtergrond heeft zij de Statenleden (hopen wij) weten te overtuigen van de zinloosheid van dit project maar vooral ook heeft zij de vinger op de zere plek weten te leggen: de immense schade die dit project zal aanrichten. Geen Duinpolderweg dus als het aan haar ligt, maar dat geldt voor heel veel mensen.

Er waren natuurlijk meer insprekers en iedereen deed geweldig zijn/haar best. Dat is mooi om te zien. Actieve betrokkenheid, participatie van inwoners, deskundigen, dat is wat wij graag zien. Maar dan moet die participatie wel serieus genomen worden! Onze fractievoorzitter Marielys Roos was er ook en zij heeft ingesproken als laatste in de lange rij insprekers. Zij was er samen met Eric Geels die zoals u misschien weet, voorzitter is van het bestuur van onze vereniging. Hieronder vindt u de letterlijke inspreektekst van Roos:

Geachte statenleden,

Toen ik het kaartje onder ogen kreeg met daarop in alle kleuren van de regenboog aangegeven de verschillende alternatieven die in het studiegebied verspreid over de hele regio liggen en ik hoorde dat al deze alternatieven zullen worden meegenomen in de MER, was ik een heel gelukkig mens. Ik woon in Bennebroek en ik houd van dit dorp dat op de grens ligt van Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek. Op steenworp afstand van waar ik woon, ligt het bos van de Geestgronden. En wat zag ik op het kaartje: er komt in ieder geval geen weg door het bos. Ook goed nieuws.

img_9953Maar toen ik na mijn eerste enthousiaste reactie toch een beetje beter ging kijken, werd ik alsnog erg ongerust. Want als je al die alternatieven naast elkaar legt, dan valt het kwartje al snel. Er is namelijk maar 1 alternatief met een rechtstreekse verbinding tussen de A4 en de N206. Dat is de oranje lijn op dat kaartje. Ik denk dus dat nu al vaststaat dat het alternatief Midden het gaat worden en dat die andere alternatieven er alleen maar zijn voor de show. Gewoon, om de inwoners een goed gevoel te geven, zo van: goh, ze hebben naar ons geluisterd, we hebben echt de kans gekregen om iets in te brengen en dat is serieus genomen.

Goed, u zult nu ongetwijfeld gaan zeggen dat dit allemaal erg overtrokken is en negatief. Wat ben ik slecht van vertrouwen. Want waarom zou dat zo zijn als er toch zo veel andere alternatieven naast dat oranje lijntje worden meegenomen in de MER? Dat gebeurt dan toch zeker niet voor niks? Zo leep is de provincie NH niet. Nee, dat zou ik ook niet durven roepen. Maar dat nare gevoel dat ik heb, kan ik lastig van me afzetten. Ik zal u zeggen waarom. Dat komt omdat de doelstelling van dit project de verbetering van de verkeersafwikkeling op de oost-west verbinding tussen de N206 en de A4 is. Terwijl er helemaal geen probleem is met de verkeersafwikkeling N206-A4. Dat is nog nooit aangetoond. Ik heb de vorige keer dat ik hier stond in te spreken al gezegd: er wonen meer herten in het gebied bij de Zilk dan dat er mensen wonen. Dus wat schieten we daar dan in vredesnaam mee op?

De magische combinatie is dus: N206-A4. Twee letters en vier cijfers die telkens weer opduiken en de sfeer bederven. Zo was het, zo is het en zo blijft het. Tot mijn frustratie. En dan kan een kind wel bedenken dat de meest rechtstreekse verbinding tussen deze twee lijnen als enige kans van slagen heeft.

Er is nog een reden waarom ik denk dat de andere alternatieven alleen maar voor spek en bonen meedoen en dat is dat het plangebied formeel niet is vergroot. De andere alternatieven, zoals het pakket NOG Beter 2.0, het parel alternatief, liggen buiten dit plangebied. Dan kun je zeggen: dat lost zich vanzelf op, want wat in de MER wordt meegenomen, dat doet dus vanzelf ook serieus mee. Daar moet ik niet zo flauw over doen. Misschien.

Maar ik zie toch liever een uitgebreid plangebied. Een plangebied dat strookt met het studiegebied. Maar het allerbelangrijkste is toch dat u een aangepaste doelstelling formuleert, die eer doet aan het werk dat er in Adviesgroep is verzet. Een doelstelling die zich niet alleen maar beperkt op het tot stand brengen van een verbinding tussen de N206 en de A4 als heilige graal. Met die doelstelling wordt, ik zei het zojuist al, geen probleem opgelost. Dit is hooguit wensdenken.

Wegen leg je niet aan omdat je een wens hebt mogen uitspreken bij de toverfee. Wegen leg je alleen maar aan omdat ze nodig en nuttig zijn. De doelstelling N206-A4 verbinding getuigt van een tunnelvisie. Het alternatief Midden is de uitkomst van die tunnelvisie en dan is het werk van de Adviesgroep mislukt. Bij een tunnelvisie staat nl van te voren al vast wat de uitkomst is. Dat maakt burgerparticipatie of inspraak een wassen neus.

Daarom wil ik u nu vragen om te komen tot een herformulering van de doelstelling. Dwz u kunt als Statenleden GS uitnodigen om met nieuwe geactualiseerde doelstellingen te komen voor het hele project die rekening houden met alle in de Probleemanalyse geconstateerde knelpunten in het onder punt 1 genoemde Studiegebied.

Dat kunt u GS ook opdragen via een amendement.

 

Marielys Roos

Inwoonster van Bennebroek en tevens raadslid gemeente Bloemendaal, en bestuurder van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland