Inspraak?

Vanochtend in het Haarlems Dagblad een artikel over de lindebomen langs de Brederodelaan, het stukje tussen de Zomerzorgerlaan en de Donkerelaan. Deze bomen zouden volgens bewoners blijven staan, maar op de tekening van de aannemer zijn ze verdwenen. Wat stelt inspraak voor, als de gemeente zich niet aan afspraken houdt? Heel bizar. Wij waren op de hoogte van de kap van de bomen langs het meer noordelijk gelegen deel van de Brederodelaan. Maar op het stukje tussen de rotonde en de Donkerelaan zouden de bomen inderdaad blijven staan, volgens de informatie die ons was verstrekt door het college. Hier publiceren wij de brief die wij hierover ontvingen in 2014. We zijn tegen kap. Dit zijn monumentale bomen. Collegebrief stand van zaken ontwerp Brederodelaan 2014051013

Als u de brief leest, ziet u dat de gemeente slechts 1 boom wil kappen, maar niet alles. Afspraken maken, betekent afspraken nakomen.

nb: foto is van Haarlems Dagblad

IMG_1470