Inspraak

Voor de omwonenden rond Dennenheuvel, de huidige vier bewoners en de ouders met kinderen op de St Theresiaschool die graag betrokken willen worden bij de opvang van migranten en zorgen hebben over de veiligheid, hebben wij de volgende motie opgesteld en ingediend afgelopen woensdag:

Hart voor Bloemendaal motie Dennenheuvel 27 januari 2016

De motie heeft het niet gehaald. Wethouder Kruijswijk ontkende dat hij de toezegging tot een peiling onder omwonenden had gedaan of wij hadden deze toezegging uit zijn verband gerukt. Daar zijn wij ons niet van bewust. De heer Heukels van Liberaal Bloemendaal heeft het gelukkig bevestigd. Heukels bekende dat hij de wethouder deze toezegging voor een volle zaal had horen doen. Het CDA vond dat een peiling ongewenst, omdat de bevolking dan wel eens zou kunnen tegenstemmen en ja, wat moesten we dan?

Dit is een misvatting. Het is niet zo dat onze inwoners niet begrijpen dat Bloemendaal moet voldoen aan de wettelijke taakstelling tot opvang van statushouders. En ook weten onze inwoners dat tijdelijke huisvesting in Dennenheuvel niet hetzelfde is als reguliere huisvesting. Waarom dan de eigen inwoners buitensluiten? Is het niet de taak van een volksvertegenwoordiger om het volk te vertegenwoordigen? Ook werd er door de VVD verklaard dat wij de motie te laat zouden hebben ingediend, zodat de VVD deze niet had kunnen lezen. Een opmerking waarbij D66 en GroenLinks zich aansloten. Dat is een drogreden. Een motie kan zelfs staande de vergadering nog worden ingediend en zeker als het om een actueel onderwerp gaat, is dat volkomen begrijpelijk. Bovendien werd de motie voorgelezen. Na een korte schorsing voor overleg tussen deze drie partijen, kwam fractievoorzitter Bolkestein van de VVD terug in de vergadering en zei hij dat de VVD zich niet achter de motie kon scharen ook al vond deze partij de zorgen legitiem.

Wat is er belangrijker: de leesvaardigheid van de VVD of de zorgen van inwoners? D5 (1)