Inhoudsopgave Proces Verbaal

Het proces verbaal dat wij publiceerden op 19 december jl, zie de home page, met daarachter de stukken omvat 136 pagina’s. Van diverse kanten heeft ons het bericht bereikt dat het heel veel tekst is en dat het lastig is overzicht te krijgen. Hoewel in het proces verbaal wel een opgaaf is gedaan, volgt hieronder een inhoudsopgaaf zoals wij die weergeven in onze eigen woorden:

1. blz 1 – 18: proces verbaal

2. blz 19-96: geanonimiseerde stukken

3. blz 97-101: verklaringen Rob Slewe, Hans Slewe en stukken die Hans Slewe heeft toegevoegd

4. blz 102-104: besluit 4 nov jl

5. blz 105: interview wethouder in Haarlems Dagblad dd 16 augustus jl

6. blz 106: verklaring raadslid Heukels

7. blz 107: verklaring raadslid Roos

8. blz 108-109: opsomming van verklaringen ontvangen van Rob Slewe

9. blz 110-115: concept bezwaar ontvangen van LB

10. blz 116: concept verzoek aan voorzieningenrechter tot schorsen van besluiten

11. blz 117-118: mail correspondentie 8 september jl (de dag dat stukken zijn ingezien zonder dat daar geheim op de stukken stond en op basis van de afspraak met de wethouder, zie ook voorgaand bericht over geluidopname 26 nov jl)

12. blz 119-120: Wob verzoek LB

13. blz 121: Wob verzoek Hart voor Bloemendaal

14. blz 122-124: Wob verzoek Rob Slewe

15. blz 125: mail correspondentie 6 november dat de wethouder bevestigd dat de enveloppe het COMPLETE dossier bevat

16. blz 126: verklaring op 5 november van accounthouder dat dossier met stukken onder oplegging geheimhouding is verstrekt aan twee raadsleden (terwijl er op 8 september nog drie andere raadsleden/duo raadslid de stukken hebben gezien zonder dat er sprake was van geheimhouding)

17. blz 127-128: e-mail bevestiging wethouder RO dat zij aan het verzoek van Roos en Heukels zal voldoen

18. blz 129-131: e-mail correspondentie tussen Rob Slewe en Richard Kruiswijk (Groen Links Bloemendaal)

19. blz 132-133: foto’s van de enveloppe

20. blz 134-136: correspondentie via e-mail op 14 en 15 december tussen Roos en de burgemeester waarin Roos voorstelt de bijeenkomst met Loetje af te zeggen, op voorwaarde van excuses en rectificatie etc.