Ingemetseld

Morgen vind er een extra commissievergadering plaats in Bloemendaal. Dit gaat over het bouwplan Bijduinhof. Daarover is veel onrust omdat de omwonenden voor een belangrijk deel worden ingemetseld. Betonnen bunkers en muren voor hun neus, achtertuinen waarin straks geen zon meer schijnt, van uitzicht is geen sprake meer, om nog maar niet van de grote inbreuk op privacy te spreken. De buurt lijdt hieronder. Dit is de schuld van de gemeente. Die heeft het bouwplan volledig uit de klauwen laten lopen, is onze mening. Er wordt veel te hoog gebouwd. In strijd met het bestemmingsplan, de regels, voorschriften, afspraken met de gemeenteraad etc. Maar intussen heeft de gemeente vol ingezet op doorbouwen.

Voor wie? Wat heeft dit met een belangenafweging te maken? De gemeente beweert met ALLE belangen rekening te willen houden maar voorlopig houden wij het erop dat er alleen maar vol gas wordt doorgestoten naar de finale: afbraak van het complete bouwwerk. Want dat is nu de enige optie. Dit was natuurlijk helemaal niet nodig geweest. Het lijkt op de strategie: kop in het zand steken en stikken. De gemeente weet natuurlijk al dat het hele proces rond dit bouwproject van geen kant klopt en dat dit zo niet door kan gaan.

Nu wordt er altijd beweerd dat, door dit zo uit te spreken, wij tegen de nieuwe bewoners zijn. De kopers van de woningen op Bijduinhof. Maar dat is onzin. Natuurlijk willen wij ook dat de nieuwe bewoners hun woningen kunnen betrekken. Dit is voor iedereen een drama. Maar, de omwonenden hebben dit drama niet veroorzaakt. Dit is geheel en al te wijten aan de gemeente.

Bijduinhof is een mislukt project. Niet alleen door de vertraging die is ontstaan vanwege de verontreinigde grond. Dat akkefietje hebben we ook nog gehad. De gemeente gaf een ‘schoongrond’ verklaring voor de oude garage gebouwd in 1938. Dit tot grote verbazing van de omwonenden. Toen vervolgens een grondmonster werd genomen bleek sprake te zijn van zware vervuiling. Dat was de oorzaak van maandenlange vertraging. Als we dat uit ons hoofd zetten, dan blijft staan dat de nieuwe huizen hutjemutjekrap op de huizen aan de Bloemendaalseweg staan. De beelden op de foto’s zeggen genoeg. En aan de andere kant een betonnen muur waar in de diepte de afgrond gloort naar Villa Tetterode en het nieuwe Vijverpark. Het is in een woord: dra-ma-tisch wat hier gebeurt.

Stukken van de heer Toornend:

com_.grondgeb. 24-10-2017

peil bouwperceel

beoordeling pdf bouwplan Bijduinhof

Gemeente antwoordt op vragen van diverse partijen:

Antwoorden technische vragen Bijduinhof D66 GL PvdA

Wij hebben hier geen goed woord voor over. Dit is een blamage!