In de actualiteit

De Duinpolderweg. Wethouder Wijkhuijsen heeft zich in de raad uitgesproken tegen een financiële bijdrage. Daarover deed hij een mededeling in de afgelopen vergadering grondzaken. De wethouder zegt dat hij geen geld wil stoppen in een weg die wij niet zien zitten. Daar staan wij volledig achter. Eens kijken hoe het afloopt binnen de ‘geheime’ Stuurgroep, want we zien vanuit de Haarlemmermeer een tegengestelde beweging. Wethouder Reneman is een overtuigd voorstander. Van hem hoeft er geen aquaduct te komen onder de Ringvaart. Reneman (VVD) zegt: ‘pas op met het stellen van een harde voorwaarde. Dan krijgt u over 8 jaar de rekening gepresenteerd of er komt helemaal geen weg.’ Nou, dat laatste klinkt ons als muziek in de oren. Hieronder vindt u een artikel dat op 30 november jl in de krant stond over de Duinpolderweg en de gemeente Haarlemmermeer. Wij zijn ook zeer benieuwd naar wat de wethouder gaat zeggen over het stikstofarrest van het Europese Hof van Justitie. Zie het artikel dat op 28 november jl in Trouw stond. Wat ons betreft is het klip en klaar dat de overheid de milieunormen aan de laars lapt. De Duinpolderweg kan en mag er niet komen. We zullen de wethouder vragen om dit arrest in te brengen in de Stuurgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemoederen in Bloemendaal zijn hoog opgelopen door een brief die het college ruim een week geleden stuurde aan ons raadslid Rob Slewe.

Wat is er aan de hand? Slewe is samen met raadslid Heukels van Liberaal Bloemendaal bezig met een onderzoek naar verdwenen mails die met behulp van Hoffman Bedrijfsrecherche weer boven water zijn getild. De beide heren zijn op een aantal onverkwikkelijke kwesties gestuit waarbij ook ambtenaren betrokken zouden zijn. De pogingen om die kwesties aan te kaarten bij de burgemeester zijn tot nu toe gestrand ondanks het feit dat verscheidene mails die aanleiding geven tot grote ongerustheid, bij burgemeester Roest onder de aandacht zijn gebracht. Het college besloot eind vorige week een brief te sturen aan raadslid Slewe waarin hem werd verzocht alle mails opnieuw in te sturen via de griffie. Bovendien werd Rob Slewe door het college gewezen op de gedragscode voor raadsleden. Er zou volgens het college sprake zijn van belangenverstrengeling. Het college vindt blijkbaar dat Slewe moet zwijgen. Dat is onbegrijpelijk. Het college wekt de indruk de doofpot gesloten te willen houden. De burgemeester verzocht Rob Slewe en Leonard Heukels eerder nog om zaken die integer bestuur raken bij hem te melden. Dat is gebeurd en vervolgens luidt de opdracht: ZWIJG. Een van onze doelstellingen is ‘transparant bestuur’.Wij zijn de verkiezingen ingegaan met de slogan: Open en Eerlijk. Het is bovendien volstrekt ondoelmatig om raadslid Slewe te vragen zijn vragen opnieuw in te dienen via de griffie. Is het gemeentebestuur soms van de commissie werkverschaffing of hebben we te maken met obstructie?  Achter de brief aan Rob Slewe zat een bijlage waarin vertrouwelijke of geheime informatie staat die door het college openbaar is gemaakt. Het is onbegrijpelijk dat dit is gebeurd, want het college kent de wettelijke regeling omtrent geheimhouding en privacy bescherming. Of niet, zo blijkt maar weer eens. Raadslid Roos kan erover meepraten. Zij wordt al vier jaar lang vervolgd door Justitie omdat zij geheime informatie bekend zou hebben gemaakt. Daarvan is geen sprake. Die informatie was al lang bekend en daar had het college nota bene zelf voor gezorgd. Hier vindt u meer informatie  over wat er is voorgevallen deze week (zie de links): https://www.nhnieuws.nl/nieuws/235740/Burgemeester-Bloemendaal-zet-geheime-informatie-op-internet

De ontwikkelingen op het landgoed Elswout. Diverse gebouwen zullen een herbestemming krijgen. Daarbij zal sprake zijn van dag- en nachthoreca. Het college wacht op een verzoek om het bestemmingsplan aan te passen. Onze fractie is voor een herbestemming van monumenten. Maar dan moet dit wel binnen de wet- en regelgeving passen. En daarbij geldt ook dat de regels voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Gelijke behandeling is een voorwaarde voor transparant bestuur. Als op Elswoutshoek (dat deel uitmaakt van hetzelfde landgoed) een simpele bestemmingsruil wordt verboden, waarom zou dat dan op Elswout wel mogen? Verder is de Landgoederennota die in de vorige ‘regeerperiode’ is aangenomen, zo dicht gesmeed dat zelfs het bewoonbaar maken van een koetshuis volgens de VVD verboden moest worden. Dat vinden wij een belachelijke en schadelijke redenering. Maar zo is het wel in de Landgoederennota opgenomen met steun van de meerderheid van de raad. We zijn benieuwd naar de volgende kronkelredeneringen van deze partijen wanneer we de bestemmingsplanwijzigingen gaan bespreken. Verder houden we ons hart vast omdat we graag zien dat de ontwikkelingen op Elswout er niet toe leiden dat het een soort ‘horeca’ pretpark wordt. Bescheidenheid en respect voor de stilte past. De plannen zorgen voor ongerustheid bij onze fractie.

De KPN zendmast. We hebben begrepen dat er een zendmast komt in het Bloemendaalse bos. Althans, daar wordt serieus naar gekeken. Daarbij zouden bomen op een vlak van 100 vierkante meter gekapt moeten worden. We vinden het bos echt prachtig en zien het niet zitten dat daar wordt gekapt. De vraag aan de wethouder was: hoe zit het nu eigenlijk met die zendmasten? We hadden al een heleboel gedoe met de mast die opeens verscheen bovenop het kopje van Bloemendaal. Dat moet niet nog een keer gebeuren. Is het participatietraject wel goed in gang gezet? Wat is de planning: hoeveel masten komen er en waar? Het werd ons niet helemaal duidelijk. Wethouder Wijkhuijsen liet merken dat hij niet veel begrip had voor het geklaag van inwoners. Iedereen wil bereikbaar zijn, maar als het ‘puntje bij paaltje’ komt dan wil niemand zo’n ding voor de deur of in de buurt. Daar heeft hij gelijk in. Maar een zorgvuldig proces is belangrijk en daar was bij de plaatsing van de mast op het kopje duidelijk geen sprake van. We houden een vinger aan de pols.

Plan 1828 bij het Kennemerpark. Het college is razend enthousiast over de bouw van 105 appartementen voor jongeren van 18 tot 28 jaar. We zeggen appartementen, maar het zijn studio’s. Het complex moet verrijzen aan de Randweg, in de hoek bij het Kennemerpark. De bewoners van het Kennemerpark en de tuinders voelen zich overvallen.  Wij hebben begrepen van de bewoners dat het de bedoeling is dat er bovenop het nieuwe complex een dakterras komt. Er wordt gevreesd voor overlast en dat lijkt ons zeer terecht. Een groep van 150 jongeren en een hoog dakterras is vragen om problemen. Hoewel het idee van woonruimte voor jongeren ons aanspreekt, moet overlast worden voorkomen. Op 6 december as brengt de raad een bezoek aan de buurt. We houden u op de hoogte.

De Rijksstraatweg. Deze wordt stevig aangepakt door de gemeente in de komende jaren. Er is achterstand ontstaan in de planning door de vernieuwing van de Vogelenzangseweg. Het onderhoud aan de Rijksstraatweg wordt nu in drie fasen uitgevoerd. Van de grens Hillegom tot de Willinklaan in plan wegonderhoud 2018, uit te voeren in 2019. Van de Willinklaan tot de Zwarteweg in plan wegonderhoud 2019-2022, uit te voeren in 2020. Van de Zwarteweg tot de Bennebroekervaart in plan wegonderhoud 2019-2020, uit te voeren in 2019. Hart voor Bloemendaal vindt het belangrijk dat er fluisterasfalt komt op de Rijksstraatweg in Bennebroek. Daarbij zijn wij van mening dat de fietspaden aan weerszijden ook dienen te worden geasfalteerd. Zodanig dat dit aansluit bij de fraaie fietspaden die langs deze weg lopen door Heemstede. Wij zullen een amendement indienen bij de eerstkomende raadsvergadering omdat het college en de meerderheid van de raad tegen asfalteren zijn. Op 8 maart 2018 nam de gemeenteraad echter nog een motie aan “Asfalteren fietspaden op de noord-zuid-routes in Bennebroek en Vogelenzang”. Wij noemen de draai die de grote partijen na de verkiezingen hebben gemaakt, kiezersbedrog. Het is bovendien een gemiste kans. Als de weg op de schop gaat, dan kunnen de fietspaden in een keer mee worden genomen. De ervaring leert bovendien (zie onze buurgemeenten Zandvoort, Hillegom, Heemstede) dat voor het asfalteren van fietspaden ruim provinciale subsidie beschikbaar is.