Illegale uitrit

Onlangs kwam de situatie van de illegale uitrit aan de Verbindingsweg in het nieuws. IMG_4327Het Haarlems Dagblad heeft hierover geschreven. Vervolgens stelden de partijen Liberaal Bloemendaal en PvdA kritische vragen. Deze zijn nu door de gemeente beantwoord. Antwoorden en vragen vindt u in de bijgevoegde link:

C43 Beantwoording art.40 RvO vraag fractie PvdA Handhaving Verbindingsweg 2015056859

Art 40 RvO vraag LB handhaving situatie  Verbindingsweg Rkk_S_2015056871_10

Opvallend is dat het college begint met de volgende conclusie: Allereerst willen wij graag de suggestie … wegnemen dat de eigenaar herhaald wederrechtelijk zou zijn opgetreden. Vervolgens staat er: Tijdens het gesprek bleek dat de eigenaar graag het recht van overpad voor Stedin ten behoeve van toegang tot het gasregultatiestation in plaats van aan de voorzijde aan de achterzijde wil realiseren. Daarbij zegt hij, op basis van informatie van de vorige eigenaar, in de veronderstelling geweest te zijn dat de grote haag zijn eigendom was. Uit verder onderzoek is naar voren gekomen dat de poort nu (net) staat op gemeentegrond en dat deze zo niet kan blijven staan.

Wat vinden wij hiervan? Onzin. Als er openbare parkeerplaatsen verdwijnen agv de illegale uitrit, dan past dat niet binnen het bestemmingsplan. Het plaatsen van een hek op gemeentegrond lijkt ons ook niet legaal. Hetzelfde geldt voor het kappen van openbaar groen. Tenslotte: ook het excuus dat de bewoners dachten dat het hun eigen haag was, is irrelevant. Het is toch bekend wat het eigendomsrecht inhoudt? Zie het kadaster, zouden wij zeggen.

Wat is er met het gasregulatiestation aan de hand? Is dat de reden voor de uitrit en zo ja, moeten daarom dan openbare parkeerplaatsen verdwijnen? Het is deze manier van beantwoorden van vragen die ons tegenstaat. Menig keer dat vragen worden gesteld, krijgen wij flauwekul antwoorden terug, wat een nieuwe vragenronde uitlokt. Zo houd je elkaar onnodig lang bezig en het leidt tot niets. Maar willekeur blijft de maatstaf in Bloemendaal. Want elders krijgen bewoners meteen een tik op de vingers als er ook maar een stap verkeerd gezet wordt.

Foto: HD