De gemeente heeft de mond vol over burgerparticipatie en goed contact met de inwoners. Jaarlijks wordt ruim €400.000 aan communicatie uitgegeven en dat zou goed besteed geld zijn als inwoners hierdoor fatsoenlijk worden behandeld en dit leidt tot breed gedragen besluiten. Maar helaas, uit dit krantenartikel (Haarlems Dagblad 5 juli 2022) blijkt dat het vooralsnog loze woorden zijn. In de praktijk stelt de gemeente Bloemendaal zich niet op als een goede gesprekspartner en voelen mensen zich regelmatig onheus en oneerlijk bejegend. Zo ook de bewoners langs de Leidsevaart in Vogelenzang die zich totaal overvallen voelen door de gemeente.

steigers HD 5 juli 2022-Voglenzang-Bloemendaal

Op 7 juli as dienen wij onze motie in omwille van de bewoners met een steiger. Dan zullen we ook vragen om hoofdelijke stemming zodat we kunnen zien en testen welke partijen het nu echt serieus menen dat er beter naar de inwoners geluisterd moet worden.

Wat ons echt bijzonder stoort is dat veel mensen bij ons klagen over de wijze waarop de gemeente Bloemendaal ze behandelt. Daarbij wordt gewezen op de positieve ervaring die sommigen hebben met omliggende gemeenten zoals Heemstede en de Haarlemmermeer en Haarlem. Daar wordt met enige afgunst naar gekeken en dan horen we toch weer dat Bloemendaal weliswaar een mooie gemeente is om in te wonen, maar slecht te boek staat als het gaat over omgangsvormen met burgers…

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: