Huisvesting statushouders

Gezien de meest recente ontwikkelingen rondom de tijdelijke huisvesting van #statushouders op #Blekersveld en de berichten die wij van omwonenden kregen plus de ophef in de media over o.a. het gebrekkige participatieproces en de ‘snoeiwerkzaamheden’ van de gemeente, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er een behoorlijke hoeveelheid zand in de raderen terecht is gekomen. Het project lijkt mislukt. Wij schreven onze collega’s in de raad vanmiddag als volgt:

‘Hierbij een concept motie voor huisvesting van statushouders op het #parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis. Toen de wethouder ons begin dit jaar vroeg om met voorstellen te komen, hebben wij als eerste het parkeerterrein aangewezen. De wethouder heeft dat om onduidelijke redenen steeds afgewezen. Wij vinden dat het hele project Blekersveld is mislukt en dat er serieus gekeken moet worden naar het parkeerterrein. Het terrein ligt gunstig. Dichtbij het dorp en de voorzieningen. Het is onze eigen grond en het terrein wordt amper gebruikt. Als gevolg van het thuiswerken wordt het steeds minder gebruikt. We hebben bovendien niet met vervuilde grond te maken. Dat het terrein te klein zou zijn, zou kunnen worden opgelost door ‘gestapelde woningen’ daar te realiseren zoals ik in Haarlem-Noord is gedaan. Het is een tijdelijke oplossing waarvoor het terrein mi zeer geschikt te maken is.

Ik realiseer me heel goed dat dit een ingewikkelde kwestie is geworden, maar ik denk ook dat we geen tijd meer te verliezen hebben. Daarom vraag ik steun voor deze motie en hoop op jullie instemming. Natuurlijk is commentaar van harte welkom.

Mvrgr,

Marielys Roos

aan het eind van deze weg ligt het parkeerterrein

De motie die wij as donderdag 5 november zullen indienen luidt als volgt:

Op 5 november hoort u de uitslag want dan wordt er gestemd.