How dare you!

Op 12 december 2019 werden in een geheim deel van de raadsvergadering de integriteitsmeldingen tegen de burgemeester afgehamerd. De leiding van de behandeling van de integriteitsmeldingen lag in handen van VVD wethouder en locoburgemeester Nico Heijink. Wat er in dat geheime deel van de vergadering werd verkondigd, weten wij niet. Onze fractie heeft voortijdig de zaal verlaten. De behandeling van de integriteitsmeldingen door de heer Heijink en de rechterhand van burgemeester Roest, was niet wat je noemt een serieuze aangelegenheid. Op diverse meldingen kregen wij te horen dat sprake was van een politieke aangelegenheid. En omdat politiek iets anders is dan integriteit, werd ons verzocht meldingen in de raad te behandelen. Daarmee wordt integriteit dus alsnog politiek gemaakt, bepaalt de meerderheid dat er niets aan de hand is en wordt de melder dringend verzocht zijn of haar mond te houden.

Zo is de cirkel weer rond en lijkt het alsof er niets aan de hand is.

Na afloop van de geheime beraadslaging werd in het openbaar verder vergaderd. Alle fracties muv Hart voor Bloemendaal en LB spraken hun onverdeelde steun uit voor burgemeester Roest. Vandaag stonden twee ingezonden brieven in de krant die wij u niet willen onthouden. Het zijn vindingrijke en creatieve teksten die doorspekt zijn met humor. En laten we eerlijk zijn: humor is de reddingsboei die wij maar al te graag vastgrijpen in tijden waarin chaos regeert.