Houd er een keer mee op!

Het is de verkeerde reflex. Iedere keer dat burgers zich verweren tegen plannen die hun leefomgeving raken, dan wil de overheid daar liever niet van weten en gaan de gordijnen dicht. Het lijkt er op dat steeds meer zaken geheim worden verklaard of vertrouwelijk zodat de kiezers niet weten wat er gebeurt en waarom. Dat is niet transparant. De andere truc die wordt toegepast door de overheid om zogenaamd lastige burgers buiten de deur te houden is ‘schijninspraak’. Als mensen willen meepraten over hun omgeving is dat fantastisch. Daar zijn we voor. Maar waar we op tegen zijn is wanneer de inspraak zo wordt georganiseerd dat belangen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. In zo’n geval kan de overheid zeggen: ‘Zie je wel, er zijn altijd mensen tegen. En iedereen wil wat anders. Dus moeten wij, bestuurders, de knoop maar voor ze doorhakken.’ Met dit soort uitspraken hou je mensen voor de gek. Wij zeggen: overheid, kom met een plan dat je presenteert aan de bevolking waar je achter staat en ga gemotiveerd het gesprek aan met de bevolking. Niet de mensen tegen elkaar uitspelen. Dat is wat er bij de Duinpolderweg niet gebeurt. De mensen die meepraten moeten ook nog eens hun mond houden. Het is raar om inwoners het zwijgen op te leggen. Waarop wordt deze zwijgplicht gebaseerd? Wat beweegt de overheid om inwoners op die manier onder druk te zetten? Ja, luidt dan het argument: ‘als we niet zwijgen, dan mogen we niet meer meepraten. En als we niet meepraten worden de plannen nog veel en veel erger.’

Dit soort doemdenkbeelden van een overheid die mensen laat geloven dat ze nu nog wat te vertellen hebben maar als ze ook maar iets naar buiten durven te brengen, ze uit de klankbordgroep verstoten zullen worden of erger nog: gestraft zullen worden door een nog slechtere uitkomst, dat is niet netjes. Dat willen we niet in een democratisch land. Hier in het Haarlems Dagblad een artikel waarin wij pleiten voor openheid. Voor een transparante overheid die gewoon informatie deelt en als die overheid dan met plannen komt, deze zelf verdedigt en op een open en eerlijke manier de discussie aangaat. Niet dit stiekeme gedoe.