Hoe veilig is ons raadhuis?

Onze partij wil zich hard maken voor de aanpassing van het raadhuis voor minder validen. Op dit moment zijn er nog grote obstakels voor minder validen om het raadhuis te bereiken. Het is niet goed gesteld met de toegankelijkheid. De hoofdingang kan bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel niet zonder gevaar bereikt worden. De helling is gewoon veel te stijl. Slecht is het ook gesteld met de trappen naar boven. Veel te smalle treden. Leuningen ontbreken her en der. Het is in de raadszaal ronduit gevaarlijk. Minder validen kunnen niet inspreken omdat zij niet van de verhoging kunnen afkomen om de raadszaal in te gaan. Doorgangen zijn te smal. Het is op zijn zachtst uitgedrukt nogal verbazingwekkend dat een raadhuis dat nog niet zo lang geleden voor ruim 10 miljoen EUR is verbouwd of gerenoveerd, niet toegankelijk is voor minder validen. De wethouder beweert dat het aan het programma van eisen voldoet, maar wij zijn hier absoluut niet van overtuigd. Alle problemen zijn in kaart gebracht door een speciale projectgroep. De wethouder is hiervan in kennis gesteld in mei dit jaar. Op ons aandringen zou hij een voorstel doen om de problemen te verhelpen maar hij kwam de afgelopen vergadering bestuur en middelen met enkele lapmiddelen die voor een paar duizend EUR de boel moesten ‘opleuken’ maar die zeker geen oplossing boden in permanente zin. Wij vroegen de wethouder waarom dit allemaal zo lang had geduurd en waarom hij niet met passende maatregelen komt. Het antwoord laat zich raden: het kost geld om het raadhuis aan te passen. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Het had meteen goed gebouwd moeten worden en dat het nu een heleboel gemeenschapsgeld kost, betreuren wij ook bijzonder. Maar ja, wie is hier nu voor verantwoordelijk? Op die vraag bleef de wethouder het antwoord schuldig al wist hij wel te melden dat het absoluut niet aan de architect lag. De verantwoordelijk wethouder Kokke is gevlogen en dus zitten we nu met de gebakken peren. Nog niet zo gek lang geleden hebben wij de wethouder gewezen op de gevaren in het raadhuis in het algemeen. Het betreft hier bijvoorbeeld de bijzondere verhoging naar de publieke tribune in de raadszaal. Tijdens de afgelopen beeldvormende avond enkele weken geleden (een avond die niet op camera wordt vastgelegd omdat de coalitiepartijen last hebben van cameravrees), vielen twee inwoners van de verhoging in de raadszaal. Tot onze grote opluchting hadden deze mensen niets gebroken of gekneusd maar het was schrikken geblazen. Ze hadden zich wel lelijk bezeerd. Dit is niet voor het eerst. Vorig jaar viel een tachtigjarige vrouw op haar gezicht in de raadszaal naar beneden. Op de foto ziet u een opstapje in de raadszaal. Omdat er geen diepte te zien is, vergissen mensen zich in de hoogte.

Wij houden ons hart vast en hebben de wethouder gevraagd wat hij er zelf van vond.

Het antwoord: ‘Ja, ik moet af en toe ook het vege lijf redden’ of woorden van gelijke strekking. Wethouder Heijink beaamde dat de toestand ronduit onveilig is en na heel erg lang aandringen bleek er toch een raadsmeerderheid te bestaan om het gemeentehuis veilig te maken en toegankelijk ook voor minder validen. We hopen dat het niet weer 7 maanden wachten wordt, want deze wethouder is niet van de ‘snelle aanpak’. Intussen was de raadszaal al wel voor 70 mille aangepakt en we kunnen rustig stellen dat dit weggegooid geld is want nog steeds zijn er mensen die zich lelijk bezeren.

 

 

Ook de burgemeester vroegen wij: wat gebeurt er nu als er in de raadszaal brand uitbreekt? Hoe kunnen minder validen dan de zaal verlaten en een veiligheenkomen zoeken? Daarop kregen wij te horen dat dit nu niet aan de orde was. Nee, gelukkig is er geen brand uitgebroken. Maar daar willen we niet eens over hoeven nadenken. De nachtmerrie zou compleet zijn. Niettemin verklaarde wethouder Heijink dat de brandweer het gebouw veilig had verklaard. Dat is merkwaardig, gezien het feit dat we de trappen naar de raadszaal niet meer mogen gebruiken. Die zijn sinds kort afgesloten. We moeten via de beveiligde ingang, het oude trappenhuis met de wenteltrap gebruiken.

Samengevat: het is nog lang niet in orde. We hopen dat de wethouder nu wel serieus gaat kijken en er professionals bij betrekt. Wat ons betreft moeten alle gevaarlijke hoeken en plekken worden aangepakt en kunnen minder validen straks gewoon zonder probleem ons raadhuis bereiken, de raadsvergaderingen bijwonen.  Hieronder een artikel uit het lokale Weekblad hierover.