Hoe staat de vlag erbij?

Wat heeft ons bezig gehouden de afgelopen twee weken? Hieronder volgt een korte terugblik.

Nieuw college

Het heeft lang geduurd maar eindelijk is er dan een college. Dat werd vandaag aan de pers bekend gemaakt. We betreuren het dat de coalitiepartijen zich niet collegiaal hebben getoond. Het is niet zo erg democratisch om eerst de pers te informeren. Bovendien vinden wij het normaal dat het nieuwe college eerst het collegeakkoord deelt met de raad. Van bestuurlijke vernieuwing is in Bloemendaal geen sprake. Een gemiste kans, zeker als we bedenken dat tijdens de verkiezingstijd alle partijen zo hoog opgaven over een goede sfeer, werken in gezamenlijkheid, meer democratie etc.

Welke partijen zitten er in het nieuwe college? Dat zijn het CDA, D66 en VVD. GroenLinks dat de VVD zo trouw gesteund heeft de afgelopen jaren is aan de kant gezet. Voor GroenLinks zal het ongetwijfeld een grote teleurstelling zijn. Nico Heijink van de VVD keert terug als wethouder. Hoewel hij een vriendelijke bejaarde man is met een lach op zijn gezicht, moeten we bekennen dat we hem inhoudelijk incompetent vinden. Hij weet amper vragen te beantwoorden en komt zijn beloften niet na. Jammer dat de VVD geen betere kandidaat wist te vinden. Het CDA en D66 komen beiden met een nieuwe wethouder. We zijn benieuwd of deze de gemeente bestuurlijk gaan versterken en ook zijn we nieuwsgierig naar hun bestuurlijke ervaring, want Nico Heijink had al gezegd dat hij op zoek was naar krachtpatsers. We gaan van het positieve uit en hopen dat de twee nieuwkomers het goed zullen doen. (foto boven dit artikel: Haarlems Dagblad).

Groepsaankoop zonnepanelen: van het gas af en verstand op nul?

De gemeente stuurde onlangs aan alle huishoudens een brief over een collectieve aankoop actie van zonnepanelen waarbij een stichting betrokken is: Stichting Huizen Aanpak. Daarbij gaf de gemeente een rendementsprognose af van 6 tot 10 procent. Veel beter dan geld op de spaarrekening, zo stond er in de brief van de wethouder Duurzaamheid. Bovendien stond er ook in dat de cv-ketel vermoedelijk al zou verdwijnen in 2021. Wij hebben grote moeite met deze actie. Waarom moet de gemeente enkele installateurs op deze wijze helpen? Is dit de taak van de gemeente om ondernemers te helpen en waarom juist deze ondernemers? Hoe kan deze actie worden aangeprezen wanneer er misschien andere collectieven bestaan met betere condities? Wat kost dit de gemeenschap? Mag de gemeente wel een prognose afgeven? Wat gebeurt er als de terugverdientijd veel langer blijkt te zijn als gevolg van het almaar bijplaatsen van zonnepanelen? Waarom worden inwoners bang gemaakt dat de cv-ketel al in 2021 verdwijnt? Het zijn niet weinig vragen, maar we hebben er geen bevredigend antwoord op gekregen. Wij hebben de gemeente dringend verzocht met dit soort acties te stoppen.

NB: Een interessante column uit de Volkskrant vindt u hier: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-gasloos-nederland-zetten-we-de-gasmeter-en-het-verstand-op-nul-~b0d40843/

Mobiliteitsfonds

In de regio bestaat een mobiliteitsfonds waaraan Bloemendaal al jaren lang grote bedragen overmaakt. Het doel is de bereikbaarheid te verbeteren. Helaas worden er allerlei rapporten geschreven op kosten van het fonds maar het leidt tot nu toe tot niks. Bloemendaal heeft er in ieder geval geen baat bij. Het is onverantwoord smijten met gemeenschapsgeld. Haarlem en Zandvoort hebben een betaalachterstand. Tot onze schrik heeft het fonds zich nu aangesloten bij het platform Mobiliteit van de Metropool Regio Amsterdam. Ook weer een samenwerkingsverband zonder democratisch gehalte. Zo geeft de gemeente steeds meer zeggenschap uit handen. Controle is er niet meer en geld wordt uitgegeven als water. Recent is er EUR 5.000 bij wijze van ‘commitment’ aan de MRA betaald. Wat ‘commitment’ precies inhoudt, wist de wethouder ons niet te vertellen.

Verkoop gymzaal achter de St Franciscusschool

De gymzaal is eigendom van de gemeente maar wordt verkocht aan een stichting voor EUR 20.000. Wij zijn van mening dat dit een veel te laag bedrag is en dat de gemeente er veel meer voor had kunnen vragen. Hoe de prijs tot stand is gekomen, onder welke condities is niet echt duidelijk geworden omdat de gemeente als enige voorwaarde herbouw in dezelfde stijl heeft verzocht op die plek. Zodra dat is gebeurd, zal er een kantoorfunctie in komen en een kinderdagverblijf plus de schooltuin krijgt een voorziening in het gebouw. Wat ons betreft zijn zowel kantoor als kinderdagopvang commerciële activiteiten en het is de vraag waarom de gemeente dat moet subsidiëren via verkoop van gemeentelijk vastgoed. Gezien de slechte financiële staat van de gemeente, vinden wij dat de verkoop op de vrije markt had moeten plaatsvinden en niet onderhands. Wethouder Heijink vertelde dat de gemeente al jaren mee bezig was te bedenken wat er met de gymzaal moest gebeuren. Dat neemt niet weg dat verkoop in deze tijd meer rendement zou moeten opleveren dan EUR 20.000 omdat veel investeerders brood zien in beleggingen in vastgoed. Zeker omdat het meer oplevert dan de spaarrekening zoals de gemeente zelf ook aan de inwoners vertelt.

De financiële positie van de gemeente

In de komende jaren loopt de schuld van de gemeente fors op tot zo’n 76 a 94 miljoen EUR. Dat baart ons grote zorgen en dat hebben wij de wethouder ook laten weten. Deels wordt de extreem hoog oplopende schuld verklaard doordat grote investeringen voorzien zijn in schoolgebouwen waarbij duurzaamheid hoog op de agenda staat. Wat ons betreft zullen we heel goed moeten kijken naar wat nog verantwoord is. Het probleem lijkt hier te zijn dat in het verleden onvoldoende is gespaard voor grote uitgaven in de toekomst. Wij zijn ook zeer voor duurzaamheid, maar het motto ‘van het gas af’ betekent wat ons betreft niet ‘verstand op nul’.

Man met geweer schiet gans dood

Onlangs schoot een inwoner een gans dood in Bloemendaal. Dit zorgde voor opschudding. Ons raadslid Rob Slewe heeft vragen gesteld aan het college. Wij verafschuwen deze daad maar zijn ook bezorgd over de veiligheid van inwoners. We hopen dat de politie actie onderneemt en de persoon die geschoten heeft zijn vergunning kwijt raakt. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2109844/bloemendaal-in-rep-en-roer-na-laffe-aanslag-op-broedende-gans