Hoe nu verder in Bloemendaal?

Deze week zijn twee bestuurders opgestapt. Marjolein de Rooij, wethouder RO, en burgemeester Ruud Nederveen, als gevolg van de toestanden rond het dossier Elswoutshoek. Gisterenavond is aan wethouder Kokke de vraag gesteld hoe hij er zelf over dacht. Want Kokke was tenslotte in de vorige raadsperiode verantwoordelijk voor het volledig ontsporen van dit dossier. Hieronder volgt een impressie.

Wethouder Kokke zegt het ongelooflijk vervelend te vinden. Hij wil het verleden achter zich laten. Kijken naar de toekomst. Op een normale manier overleg tussen de gemeente en de betrokkenen. Hij wil echter niet met terugwerkende kracht iets inhoudelijks over het dossier zeggen. Dat is volgens hem onmogelijk. Hij is geen wethouder RO meer en hij kan niet met een andere verantwoordelijkheid iets zeggen over wat zich in de vorige raadsperiode (= de periode 2009-2014) heeft afgespeeld. Het kan, zo zegt hij, soms best leuk zijn om te kijken of iets waar of niet waar is. Maar dat is volgens hem niet de kern van de zaak. Hij zegt dat er nooit gezegd is dat burgers hebben gedreigd of geintimideerd. Volgens Kokke is het de beleving van ambtenaren. Dat is subjectief. Het is niet gepast om uitgebreid op dat onderwerp in te gaan. Mevrouw Koningsveld van Groen Links vindt de discussie over de waarheid niet constructief. Zij vindt dat ze niet in een rechtszaal zit, maar in de raad. Dat er in een rechtszaal de meest vreselijke verwijten en beschuldigingen zijn geuit door de gemeente over inwoners, is vreemd genoeg niet relevant voor Groen Links. Wethouder Kokke intussen begrijpt mevrouw Koningsveld heel goed. Voor hem geldt het motto: ‘feelings are facts’. Kokke refereert aan een personeelsbijeenkomst op 22 januari in de Brouwerskolk. Daar waren veel ambtenaren. De bijeenkomst was imponerend, buitengewoon indrukwekkend, zelfs meer dan in het kader van 4 mei. Het was er muisstil. Mensen stelden vragen, huilden, personeel voelde zich machteloos en rechteloos, hopeloos en men had het over slapeloze nachten. Kokke: wie komt op voor het personeel. Dit zijn loyale mensen.

Fractievoorzitter Wolf (PvdA) bij interruptie: de wethouder doet nu precies hetzelfde als wat wij de wethouder de Rooij verweten hebben. Emoties kunnen niet worden gecontroleerd. Wat is de basis van deze emoties? Zij vindt dat de wethouder zuiver moet blijven in de toelichting. De vergelijking met 4 mei is niet zuiver.

Wethouder Kokke zet zijn betoog voort. Hij wil instaan voor de sociale veiligheid van werknemers. Mensen mogen niet in de werkruimte van ambtenaren komen zonder dat ze daar toegang toe hebben gekregen. Er zijn grenzen. Er is geen sprake van misleiding. De desbetreffende ambtenaar heeft hij gesproken en deze staat nog steeds achter zijn verklaring en hij is bereid dat onder ede te herhalen.

Op basis van deze uitspraken van wethouder Kokke, hebben wij een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. De vergelijking met 4 mei is zeer ongepast. Al weer insinueert de wethouder dat inwoners zo maar de kamer van een ambtenaar binnen banjeren. Hoe komt hij daar bij? Ook de uitspraak ‘feelings are facts’ is eenzijdig. Want hoe zit het met de feelings van inwoners? Waarom houdt hij vast aan een verklaring van een ambtenaar die weerlegd is door de klachtenadviescommissie? Waarom zegt hij dat de gemeente niet heeft beweerd dat deze inwoners bedreigers zijn, als uit de pleitnota van de advocaat het tegendeel blijkt?

Kokke had er goed aan gedaan de eer aan zichzelf te houden door op te stappen. Hij had verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er onder zijn bewind is misgegaan. Maar daar hebben we de handen niet voor op elkaar gekregen. Niemand heeft voor onze motie van wantrouwen gestemd. Zie voor de motie:Hart voor Bloemendaal motie van wantrouwen

Is er dan nog iets goed gegaan gisterenavond? Ja gelukkig wel: wethouder Jur Botter heeft een excuusbrief aangeboden aan de inwoners en ook beloofd een brief aan het Haarlems Dagblad te zullen sturen. Heel goed van Jur Botter. We hopen dat hij het volhoudt in Bloemendaal en dat hij wethouder blijft. Omdat Botter dat heeft toegezegd, hebben wij de motie die een verzoek tot rectificatie inhield, ingetrokken. Zie voor deze motie: Hart voor Bloemendaal motie rectificatie

Voor een totaalbeeld: punt 4 van de agenda, fragment 8:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/22-januari/20:00