Hoe liep de raadsvergadering in Bloemendaal vandaag, 11 april 2016?

Wij brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Bloemendaal over de Duinpolderweg. Vanmorgen vond de extra raadsvergadering plaats die door ons bijeen was geroepen. Daarin zijn wij gesteund door Liberaal Bloemendaal. Het ging allemaal over de inspreektekst van wethouder Kruijswijk van GroenLinks die wij enerzijds onduidelijk vonden en anderzijds te weinig ferm.Dit keer ontbraken al weer de VVD en D66. Wel aanwezig waren raadsleden van de overige partijen. De vergadering ging door, ondanks het feit dat het quorum niet werd gehaald. Dat is conform de Gemeentewet. De motie en de gewijzigde inspreektekst voor de wethouder die wij samen met LB hebben ingebracht vindt u hier: 01 Motie Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal inzake Duinpolderweg 2016012608 (1) en daarbij de aangepaste tekst voor de wethouder: Aangepaste Tekst Provinciale Staten NH 11 april motie-2 (1)

Op de vraag waarom wij de raad bijeen hebben geroepen, hebben wij in de raad de volgende verklaring afgelegd, die u helemaal hieronder vindt, cursief gedrukt.

Er waren twee moties. Het CDA had ook een motie ingebracht. Deze motie vindt u hier:20160411 Motie CDA Duinpolderweg 2016012743

De beide moties hebben het gehaald. Belangrijk te vermelden is dat Andre Burger van het CDA ook de motie van Hart voor Bloemendaal/ Liberaal Bloemendaal steunde. Daarvoor danken wij Andre Burger hartelijk. Burger

Wat er daarna gebeurde, zou niemand verwachten die enige waardering heeft voor democratie. Het college weigerde de moties uit te voeren. Het kan, en het mag. Een motie houdt geen verplichting in voor het college om te doen wat de raad vraagt. Maar het is wel ongebruikelijk en zeker daar waar het een inspreektekst betreft in een Statencommissie van een wethouder over zo’n belangrijk onderwerp als de Duinpolderweg. Waarom weigerde de wethouder hierover te praten? Hij was niet te vermurwen en zelfs de kleine aanpassingen van het CDA gingen hem al te ver. Wij zitten dus met een situatie in Bloemendaal dat alle redelijkheid uit zicht is. Het gevolg was dus dat de wethouder zijn fluttekst heeft uitgesproken tijdens de commissievergadering vanmiddag in de Staten van NH. Het was geen sterk betoog en dat vinden wij pijnlijk. Bloemendaal staat er toch weer niet positief op. En dat was zeker te vermijden geweest. Hier plaatsen wij de tekst van de wethouder: 02 Inspraakreactie College tbv Statencommissie Provincie Noord Hollandinzake Duinpolderweg 2016012609 (1)

Tekst 11 april, extra Raad

 Voorzitter, ik heb vorige week de raad met spoed bijeengeroepen juist nav recente ontwikkelingen : de extra raadsvergadering in de gemeente Hillegom op 5 april jl , de commissievergadering van Provinciale Staten in Zuid-Holland op 6 april.

Het gaat nu over de inspreektekst van de wethouder in de commissievergadering van de Staten van NH vanmiddag. Hij laat weten de noordelijke varianten ongewenst te vinden. Maar alle varianten die zijn beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn noordelijke varianten.  Wat zegt de wethouder hier eigenlijk?

Dan iets over de Probleemanalyse, blz 18. Galileo Galilei zei het al: ongeluk komt voort uit verkeerde berekeningen. Bij een verkeersmodel werkt het zo: stop er onzin in, dan komt er onzin uit. Haskoning heeft dat gedaan door het (Welvaart en Leefomgeving) WLO scenario Global Economy te gebruiken. GE is het optimistische scenario dat is gebaseerd op een groei van vele procenten per jaar. WLO heeft inmiddels vastgesteld dat sinds 2007 de groei er helemaal uit is. Dit scenario is al lang verlaten. Dat Haskoning het GE scenario in 2015 nog gebruikt is gewoon onprofessioneel. De studie van Haskoning laat een groei zien van 70% tov 2000. Royal Haskoning heeft de verkeersgroei ruim 40% te hoog ingeschat.

Ik kan u een sheet laten zien waar dat uit blijkt met daarbij de bron (WLO, RWS Publieksrapportages Rijkswegennet 2013). In feite kunnen we hier dan wel stoppen met praten over de Probleemanalyse.

De wethouder zegt ook iets over ‘goed in kaart gebrachte problemen die nog niet leiden tot DE oplossing’. Ik begrijp die zin niet. Problemen leiden niet tot een oplossing. Dat is juist de valkuil: de Duinpolderweg is een oplossing voor een niet bestaand probleem. Waarom zegt de wethouder niet gewoon dat een stroomweg in het noorden van de Grensstreek geen oplossing is voor alle geschetste verkeersknelpunten. Dan moet je stoppen met een stroomweg omdat daar geen probleemoplossend vermogen van uitgaat. Ga in plaats daarvan dan die knelpunten die zich verspreid voordoen over de hele regio oplossen. Een aanpak dus lokaal daar waar dat echt NODIG is.

De wethouder heeft het over een breed maatschappelijk gesprek. De adviesgroep heeft precies twee keer vergaderd. Een keer op 1 april en een keer op 7 april dit jaar. Veel te weinig. De adviesgroep is ook niet evenwichtig samengesteld. Een voorbeeld: in de adviesgroep zit wel de dorpsraad uit Zwaanshoek (voorstander) maar niet de dorpsraad uit Bennebroek en ook niet de dorpsraad uit Vogelenzang (beide tegenstanders). Dat is niet representatief.

Een laatste punt nog. Gedeputeerde Post  bepaalt alles en de wethouders hebben niets te zeggen. Bovendien is controle over wat daar in die groep gebeurt, onmogelijk. Het lijkt wel een geheim genootschap en dat is niet democratisch. Daarom wil ik de wethouder heel dringend verzoeken Hillegom te volgen en samen met deze buurgemeente de Stuurgroep te verlaten.

Hart voor Bloemendaal zegt: geen Duinpolderweg.

 

De raadszaal in Bloemendaal vanmorgen: raadszaal 11 april