Het zal je maar gebeuren!

Deze week kwam een inwoner inspreken naar aanleiding van een nieuw vast te stellen bestemmingsplan Oldenhove. De inwoner die al veel vaker op de deur klopte van de gemeente, maar tevergeefs, vertelde dat hij door het nieuw vast te stellen bouwvlak op het perceel waar nu Oldenhove staat, wordt benadeeld. Het bouwvlak zoals dat door de gemeente is weergegeven op de plankaart, geeft de inwoner een probleem zijn huis te bereiken. Over het stuk grond waar het bouwvlak voor Oldenhove staat ingetekend, loopt namelijk een erfdienstbaarheid. Hij heeft het recht van weg op dat perceel en dat wordt aangetast als de raad het bestemmingsplan gaat vaststellen zoals het nu voorligt.

Het gekke is dat de wethouder bij hoog en bij laag volhoudt dat het de gemeente niet aangaat. Het zou een privaatrechtelijke kwestie zijn die de gemeente niet raakt. Maar een kind kan bedenken dat je niet een bestemmingsplan kunt maken waarin de zakelijke rechten van inwoners met voeten getreden worden. Wij hebben gewezen op jurisprudentie en de wethouder gevraagd het bestemmingsplan te corrigeren. Dat gaat hij niet doen vertelde hij tijdens de commissievergadering grondzaken. Hij vindt dat de gemeente er niets mee te maken heeft.
Het zal je maar gebeuren. Je hebt een zakelijk recht en dat wordt ‘wegbestemd’ in een nieuw bestemmingsplan. De wethouder stelde nog voor dat Hart voor Bloemendaal dan maar een amendement moest gaan indienen. Lariekoek. De gemeente moet gewoon zorgen dat een bestemmingsplan juridisch klopt. Hier in Bloemendaal kunnen we elke maand wel een correctie op een of ander bestemmingsplan tegemoet zien of we worden om de oren geslagen omdat er fouten gemaakt zijn die niet te herstellen zijn. Chapeau, Zijlweg, Bijduinhof en noem ze allemaal maar op.

Voor de inwoner is dit natuurlijk erg jammer allemaal. Wij gaan het bestemmingsplan in ieder geval niet goedkeuren.