Het proces 18 september

Op maandag 18 september as om 14.00 uur start de zitting bij het strafhof in Amsterdam. Roos verschijnt samen met haar advocaat. Hieronder vindt u de details. Voor wie daarbij aanwezig wil zijn: u kunt ook met de trein komen. Via het Centraal Station Amsterdam is het ongeveer 12 tot 15 minuten lopen naar het Paleis van Justitie gelegen aan het IJ.

Nu even over de zitting: het was de bedoeling dat er een inhoudelijke zitting zou plaatsvinden maar zeer onlangs hebben wij vernomen dat het alsnog een regiezitting wordt. Bij grote (!)strafzaken wordt gebruik gemaakt van regiezittingen. In dit geval gaat het over de beoordeling door de rechter of getuigen mogen worden toegelaten voor verhoor. Eind januari 2017 was er al een regiezitting. Het OM wees alle getuigen af en het Hof ging hierin mee. Dit heeft ons in hoge mate verbaasd. De afwijzing kwam er min of meer op neer dat er geen enkele getuige nodig was omdat de feiten duidelijk waren. Roos had geheimhouding geschonden en daarmee basta. Dat de zaak niet zo simpel ligt, blijkt oa uit het feit dat de zogenaamd geheime stukken een groot verspreidingsgebied kenden. Zo werd hierover al uitvoerig over gecorrespondeerd en gecommuniceerd binnen een zeer brede kring die niet alleen raadsleden en wethouders betrof, maar ook derden: inwoners uit Bloemendaal, Heemstede en Haarlem. Dat mevrouw De Rooij zich bediende van de adviezen en de schrijfsels van de heer Fennema, die op geen enkele wijze betrokken was bij het bestuur van de gemeente Bloemendaal, blijkt uit onderstaande e-mailwisseling. Interessant is het in dit verband op te merken dat de voormalig fractievoorzitter van D66 bewust kiest voor het al weer ‘de andere kant op kijken’. Dat doen de overige raadsleden van de coalitiepartijen ook. De absolute sterren in dit ‘wegkijken’ zijn de fracties VVD en GroenLinks zo blijkt uit wat ons onder ogen is gekomen. Terwijl de informatie dus al lang en breed op straat lag, werd besloten dat klokkenluider Roos moest hangen. Al met al uiteraard een zeer trieste geschiedenis waarbij naar onze mening niet Roos in het verdachtenbankje hoort te zitten maar al die bestuurders die de wet aan hun laars hebben gelapt en Roos hebben gediscrimineerd, gecriminaliseerd en haar selectief het zwijgen hebben opgelegd, nog los van het feit dat wij van mening zijn dat voormalig burgemeester Nederveen een valse aangifte heeft gedaan. Dat het OM hier niet van wil weten is ons inmiddels bekend: het OM persisteert in de afwijzing van alle getuigen en maakt zich er met een jantje-van-leiden van af. Waarheidsvinding, daar doet het OM in deze strafzaak niet aan, zo is ons al ruimschoots gebleken. Dit is verontrustend en beklemmend en het helpt niet het vertrouwen in justitie te herstellen. Nodeloos te zeggen dat de verdediging opnieuw zal beargumenteren as maandag dat Roos recht heeft op een rechtvaardig proces. De lijst van getuigen is uitgebreid. U zult maandag horen welke getuigen door de verdediging worden aangevoerd en de redenen waarom. Wij plaatsen hier ook het artikel over deze zaak vanmorgen in het Haarlems Dagblad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder enige correspondentie uit september 2014 waarbij wij diverse namen hebben verwijderd. De namen van de politiek actief betrokkenen zijn in beeld gebleven. Voor de fractieleden van ondermeer D66 verwijzen wij u naar de website van de gemeente Bloemendaal.

Beste xxx, (bestuur van D66)

Was het maar zo, een politiek orakel in zijn nadagen.

Meindert;

  • citeert letterlijk uit emails die wij vertrouwelijk hebben mogen inzien op de kamer van Marjolein.
  • heeft input geleverd aan Marjolein (wethouder GroenLinks, M de Rooij) om haar beschuldigingen te onderbouwen. 
  • adviseert een collega hoogleraar om geen gesprek aan te gaan omdat de journalist en fractie steunt die een motie van afkeuring indient.
  • ik ontvang mails in BC van een email tussen twee collega’s

En moet ik dit los van de politiek in Bloemendaal?

 

Ik ben geheel met je eens dat dit dossier ons teveel bezig houd. Het terug naar de inhoud was ook een stap in de goede richting. Marjolein is enorm de fout in gegaan, publiekelijk hebben we altijd achter haar gestaan. Dat wil ik ook blijven doen.

Deze tweet stuurde Marielys vanavond:

 

HartvoorBloemendaal @HartBloemendaal · 3 uur

Als je het niet meer weet, kun je altijd de pers nog de schuld geven #GroenLinks #Bloemendaal

Als Marielys erachter komt dat informatie die wij vertrouwelijk hebben mogen inzien (maar nog steeds niet hebben mogen ontvangen) wel aan Meindert is gegeven??  Nog een keer een andere kant op kijken?

Jerker Westphal

Fractievoorzitter D66 Bloemendaal

 

Jerker,

 

Ik denk niet dat Meindert Fennema “namens de fractie” en/of “namens Marjolein” handelt. Meindert gaat al ruim een halve eeuw zijn eigen eigenwijze weg en schrijft hier als burger een ingezonden stuk, waarin hij zijn ergernis uit en reageert op wat in zijn ogen ondemocratisch gedrag is. Dat lijkt me zijn goed recht. 

Probeer je verre te houden van deze polemiek en concentreer je met de fractie (en die van GL) op de inhoud. Jullie zijn tenslotte ook vertegenwoordigers van de ruim 20000 Bloemendalers die langzamerhand vinden dat er voldoende tijd en geld besteed is aan het elkaar vliegen afvangen en procedures voeren over de behandeling van klachten.

Groet,

 

Xxx (bestuur D66)

 

Beste xxx, (leden van de fractie van D66)

Ik krijg in BC van Meindert onderstaande mail. XXX is hoogleraar die in 1vandaag het had over maffia praktijken. Zie ook de ingezonden brief aan HD (nog niet geplaatst).

 

Ik wil Richard (GroenLinks raadslid en thans wethouder) erop wijzen dat we als coalitie hebben afgesproken dat we terug naar de inhoud willen gaan op dit dossier. Meindert helpt hier niet aan mee. Sterker nog, nog meer olie op het vuur. Elk fractie mag zijn eigen adviseurs hebben, maar naar mijn idee handelt Meidert zowel namens de fractie en Marjolein. Door het laatste zijn wij ook betrokken. Totaal tegen mijn zin. Zijn jullie het daarmee eens?

Na meer dan een maand zoeken moet GL echt beseffen dat er geen bedreigingen zijn geuit naar de Gemeente. Het terugvallen op derde is te belachelijk voor woorden. 

Ik heb de column altijd verdedigt als de verantwoording van Meindert zelf maar helaas kan ik dat nu niet meer zeggen. 

Ik hoor graag van jullie ! 

Jerker Westphal

Fractievoorzitter D66 Bloemendaal

 

 

Beste …,

Je schreef mij dat xxx (journalist) met je wilde praten over de bedreigingen van de Slewes. Ik zou je dat afraden. Hij blijkt adviseer te zijn van Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) de enige partij die in de raad nog opkomt voor een tweede woning op Elswoutshoek. De motie van afkeuring van Hart voor Bloiemendaal tegen wethouder De Rooij komt uit zijn computer. Roos heeft toegegeven dat Vader haar adviseert. Klompmaker heeft de Slewe’s geadviseerd; dat heeft ze in een gesprek met mij laten vallen. Je vermoeden was juist: deze journalisten zijn  niet onafhankelijk. 

Ik heb woensdag een ingezonden brief gestuurd naar de redactie van het HD (zie bijlage). Hij is nog niet geplaatst. Zullen we een keer afspreken als je terug bent uit de VS?

Hartelijke groet

Meindert Fennema