Het nieuws: Duinpolderweg

Gisterenavond heeft de heer Wijkhuijsen, wethouder in Bloemendaal, een mededeling gedaan. Hij vertelde dat de Haarlemmermeer enorme druk heeft uitgeoefend op gedeputeerde staten van NH. Deze gemeente wilde dat voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 sprake was van een voldongen feit zodat de Duinpolderweg geen rol meer zou kunnen spelen bij de verkiezingen. We kunnen ons voorstellen dat de landelijke partijen van NH die achter deze verschrikkelijke weg staan, met de VVD voorop, geen hinder wilden hebben van dit onderwerp. Het zou zo maar kunnen dat kiezers dan uitwijken naar partijen die hierover kritisch zijn. Dat zou stemverlies opleveren en daar zijn diverse partijen die als kleine kinderen hebben lopen drammen om hun zin te krijgen met die snelweg natuurlijk niet van gediend. Dus dan maar even dit ‘vuiltje’ uit de weg geruimd voor de gemeenteraadsverkiezingen.

GS in NH hebben een besluit genomen dat conform het besluit is van ZH en dat betekent dat de weg er komt. De ruimtelijke reservering voor het stuk vanaf de N206 naar de N208 (langs Vogelenzang) is er uit. Bloemendaal is geen grond gebonden gemeente. De middenvariant gaat het dus worden. Het is de vraag of Bloemendaal in de Stuurgroep moet blijven zitten, zo vroeg de wethouder zich af. Een terechte vraag want mevrouw Post, VVD gedeputeerde doet toch precies zoals het haar uitkomt en het lijkt ons bepaald niet de bedoeling dat Bloemendaal hieraan mee gaat betalen. Wij hebben altijd al gezegd: stap in vredesnaam uit de Stuurgroep die omgeven is met geheimzinnig gedoe en niet openbare verslagen. De Stuurgroep heeft bovendien geen enkel mandaat. Alle angst die er was dat als we daar als gemeente niet in zouden zitten is volkome onterecht gebleken want er is toch niet naar ons college geluisterd en al helemaal niet naar de inwoners uit deze streek. Ook de klankbordgroep is gepasseerd en zelfs de verslagen van deze klankbordgroep zijn geheim. Het is ons een doorn in het oog dat dit hele traject zo stiekem is verlopen. Dan laten we nog buiten beschouwing dat de variant die uit het pakket NOG Beter kwam, veel beter scoorde, in alle opzichten wel te verstaan, dan de nu gekozen ‘middenvariant’ die dwars door de Oosteinderpolder gaat. Een prachtig groen gebied dat nu geofferd wordt aan een nutteloze snelweg die op den duur toch zal worden doorgetrokken richting de N206 bij De Zilk. Dat dat op dit moment nog niet gebeurt heeft te maken met de milieuvereisten die gelden voor de duinen en de stikstofdepositie. Ook daar zal tzt wel weer een of andere truc op bedacht worden in de vorm van een Europese subsidie (PAS). We zullen dan zien dat de duinen verder worden kaalgeschraapt, zodat daar de ‘overtollige’ stikstof kan neerslaan. Het is allemaal voor de buhne, dit soort mooie kletspraatjes over natuurbeheer. Wij zijn er goed ziek van en wensen dat dit project alsnog wordt gestopt. Het pakket NOG Beter heeft nooit een faire kans gekregen. Provinciale staten en GS zijn aan het shoppen gegaan in een grabbelton en hebben maar wat gedaan wat in hun kraam te pas kwam en ook het participatieproject was een farce.

Tot zo ver ons harde maar overduidelijke oordeel. Wij zullen blijven protesteren en in ieder geval: GEEN CENT betalen. Niet over onze rug.