Het knutselen kan beginnen

Vorige week schreven wij al over de Duinpolderweg en het geheime MER rapport. We hebben vragen aan de wethouder gesteld van Bloemendaal. Waarom mag de bevolking niet weten wat er wordt besproken en wat de uitkomst is van het MER onderzoek? Het is vreemd dat de informatie er wel is, maar niet gedeeld wordt. Terwijl de Duinpolderweg toch een enorme impact zal hebben op de leefomgeving van de mensen die in dat gebied wonen. Niet alleen voor mensen in Bennebroek maar ook in Hillegom en verderop in Vogelenzang en de Zilk. Het is echt een megaproject met zeer hoge kosten. In de goedkoopste variant gaat het richting de 200 miljoen en in de duurste variant lopen de kosten op tot ruim 300 miljoen EUR. De wethouder in Bloemendaal kent het rapport maar weigert er tot nu toe iets over los te laten en dus moeten we het hebben van de krant. Wij verwijzen naar het artikel in het Haarlems Dagblad: ‘Het knutselen kan beginnen’, dat wij hier publiceren. Zie link hieronder.

Een paar zaken die opvallen: 1) de weg is geen oplossing voor verkeersproblemen in de Bollenstreek. Hier zijn geen files en ze zullen er niet komen. 2) de bereikbaarheidsproblemen zitten aan de andere kant van de Ringvaart. Dus ten oosten van de Ringvaart. Een weg ten westen van de Ringvaart lost die problemen niet op. 3) geen van de 7 onderzochte varianten biedt een afdoende oplossing voor de diverse problemen. 4) als de noordelijke variant wordt aangelegd dan komen er juist files. Of maw: de weg zorgt voor verkeersproblemen.

Het zijn allemaal conclusies die wij delen. Vandaar ook dat er nu door de wethouder van de Haarlemmermeer wordt gesproken over een ‘Meccanodoos’. Er wordt straks van alles in elkaar gesleuteld om het verkoopplaatje rond te krijgen. Het lijkt er op alsof bestuurders denken: we gooien alles in een grabbelton, rommelen er wat in en hupsakee, daar toveren we de Middenvariant of de Hillegommervariant uit tevoorschijn. Mevrouw Post heeft al veel eerder laten weten: ‘De tijd van kiezen is voorbij.’ Dat was in 2011 toen ze dat riep. En we weten dus dat de uitkomst vaststaat. 

Maar: het kan niet zo zijn dat dit soort enorme projecten afhankelijk is van de grillen van topbestuurders die koste wat kost hun zin willen doordrijven. Dat de Haarlemmermeer graag verder wil met dit project is alleen een gelegenheidsargument. Door iedereen te dwingen mee te doen worden kosten gespreid en komt de Haarlemmermeer financieel niet in de problemen. Iedereen betaalt immers mee. Verder valt ons op dat veel inwoners van Zwaanshoek staan te juichen omdat ze denken dat de Duinpolderweg de leefbaarheid in hun dorpskern zal vergroten. Een inwoner zegt: ‘nu moet ik binnendoor sluipen met mijn auto om het hockeyveld in Bennebroek te bereiken. Dat hoeft straks niet meer.’ Het is vreemd dat dit soort gedachten bezit nemen van de hoofden en harten van de mensen daar. Want dan is onze vraag: ‘hoe rijdt u straks naar het hockeyveld als u vanuit Zwaanshoek moet rijden. Stel u neemt de Duinpolderweg, hoe komt u dan bij dat veld?’ Antwoord: ‘dan neem ik de Duinpolderweg niet…’ Meer van dit soort vragen die laten zien dat de mensen vaak een veel te rooskleurig beeld hebben van de situatie. De Haarlemmermeer gelooft in droombeelden maar in de realiteit wordt Zwaanshoek straks het slachtoffer van een snelweg waar in het beste geval ruim 10.000 voertuigen per dag overheen rijden en als het een echte stroomweg wordt, dan gaat dat richting de tienduizenden vervoersbewegingen per dag. En dat alles om 4.000 vervoersbewegingen uit het dorp te weren. Het is wel belangrijk dat we het begrip ‘proportionaliteit’ hier niet uit het oog verliezen en het verwachtingspatroon een beetje managen.

Hart voor Bloemendaal wil dat de wethouder het MER rapport bekend maakt. De inwoners hebben er recht op te weten wat erin staat. Het is heel raar dat de krant dit rapport wel heeft maar de raadsleden niet en belangrijker nog: de inwoners die het raakt, tasten compleet in het duister.

Het knutselen over DPW kan beginnen; Haarlems Dagblad, 6-10-17

20170706 Duinpolderweg – alternatieven uit Nieuwsbrief DPW PNH