Het Grote Geld heeft het gemunt op de EHS

Er is iets merkwaardigs met de ecologische hoofdstructuur (EHS) aan de hand in Bloemendaal. Merkwaardig omdat de VVD verklaart dat de EHS beschermd moet worden en er daarom geen woning gebouwd mag worden op Elswoutshoek. Dat lijkt een redelijk argument. Maar nu komt het: op 28 november 2013 is door de gemeenteraad ingestemd met het zgn Inrichtingsplan Utiliteitszone, zie de link hierna. Volgens dat plan mag binnen de aangegeven contouren gebouwd worden. Ook de VVD en zelfs, u zult het misschien niet geloven, Groen Links vonden dit in orde. Hier ligt dus een besluit van de gemeenteraad dat er wel een woning gebouwd mag worden. Iedereen, zowel de raad als het college vonden op 28 november 2013 ( dat is minder dan een jaar geleden) dat het inrichtingsplan een vooruitgang betekende voor de buitenplaats Elswoutshoek. Waarom was dat toen wel goed en nu niet meer? Zelfs Meindert Fennema liet zich toen niet uit over de EHS. Hij was op dat moment duo-raadslid voor Groen Links in Bloemendaal. Maar op 8 augustus jl schrijft hij in zijn column in de Volkskrant dat de EHS het aflegt tegen het Grote Geld. Je zou er bang van worden. Terwijl Meindert zijn stukje schrijft vanuit zijn villa in Aerdenhout, weet hij zeker dat er gesjoemeld wordt met de waarheid. Wij weten wel wie hier sjoemelt met de waarheid. Oordeelt u zelf.

Onderdeel 18 van de raadsvergadering van 28 november 2013, vanaf minuut 225: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-november/20:00

Inrichtingsplan Utiliteitszone_2013036007

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11204/Meindert-Fennema/article/detail/3714841/2014/08/08/In-Bloemendaal-is-de-maffia-de-baas.dhtml