Het goede nieuws

fotoHet college heeft vandaag een positief besluit genomen op het inrichtingsplan Elswoutshoek. Dat is een mijlpaal in dit dossier dat de gemoederen al zo lang bezig houdt. Wij zijn hierover bijzonder verheugd. Eerder al hadden wij in de raad verklaard dat er een verklaring van geen bedenkingen was afgegeven eind 2013 op het inrichtingsplan utiliteitszone Elswoutshoek. Kort gezegd betekent deze verklaring van geen bedenkingen dat het college een omgevingsvergunning zal moeten verlenen als deze past binnen de afgegeven kaders. Maar het blijft een belangrijk besluit, ook al was dit juridisch onvermijdelijk. Wij vertrouwen er nu op dat het dossier netjes wordt afgehandeld en dat Bloemendaal weer aandacht kan gaan besteden aan al die andere dossiers die ook belangrijk zijn. Zodat we deze geschiedenis achter ons kunnen laten. Aansluitend is er nog meer nieuws: wethouder Kokke heeft zijn vertrek aangekondigd. Wij hadden in een motie afgelopen donderdagavond 25 juni jl, al aan de heer Kokke gevraagd om de eer aan zichzelf te houden door op te stappen. Ziet u hiervoor punt 25 van de vergadering. Daar vindt u ook onze motie. De motie heeft het niet gehaald, maar dat is ook niet erg. De heer Kokke heeft zijn conclusies getrokken en een wijs besluit genomen. Nu moeten wij afwachten wie de nieuwe VVD wethouder wordt. Het is een roerig jaar geweest in Bloemendaal, maar we zien zeker vooruitgang. Want het is geen kleinigheid wat hier is gebeurd. Voor ons is 30 juni 2015 een historische dag in de politiek van Bloemendaal. In positieve zin wel te verstaan.

 

Ziet u punt 25 van de agenda voor de motie:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/25-juni/20:00