Het goede nieuws: BREAKING!

Wat hebben we voor u aan nieuws? Dit keer is het positief. Ondanks de wel zeer onstuimige en negatieve berichtgeving over onze fractie in het Haarlems Dagblad en het Parool. Hoewel: een goede bestudering van de artikelen in de media leert ons toch vooral dat de burgemeester, de wethouders en de vijf topambtenaren met de brief waarin de burgemeester verklaart dat ambtenaren kampen met buikpijn en geestelijke nood als gevolg van hun contact met onze fractie, over een staatsrechtelijke en grondwettelijke lijn zijn gesprongen. Blijft de vraag over wie de burgemeester spreekt als hij het heeft over de ambtenaren. Ons is immers een direct contactverbod met ambtenaren opgelegd. Het zeer sporadische contact dat er was verliep via de juridische afdeling van de gemeente. Voor het overige slechts eindeloze briefwisselingen met het college waar we niets wijzer van werden.

Maar dan nu het GOEDE NIEUWS! Deze week is raadslid Roos op het gemeentehuis langs geweest op afspraak bij de griffier om drie dossiers in te zien. Bij die inzage waren ambtenaren aanwezig voor het verstrekken van de documenten en het geven van uitleg indien nodig. Het betrof de volgende dossiers:

  • Kosten verbouwing Dennenheuvel
  • Verslagen overleg regio structuurgroep overleg DGP
  • Verlenging contracten verkoop 10 hectare grond Oosteinderpolder

De inzage verliep vlekkeloos. Geen onvertogen woord. De stukken waren compleet. De uitleg was helder. Binnen een mum van tijd was alles opgehelderd en kon iedereen weer terug aan het werk. Zo kan het dus ook!

Dit werd ons voorheen verboden. Wij kregen geen inzage. De stukken waren niet compleet. Wij mochten geen contact hebben met ambtenaren en zelfs niet met de gemeentesecretaris. Stelden wij vragen dan dienden we die aan het college te richten. Wij mogen geen aantekeningen maken enz enz. Na maanden wachten volgde een brief maar geen antwoord.

Dan kunt u zich voorstellen dat de inzage zoals die deze week plaatsvond een verademing is. Nog beter: Roos stelde diverse vragen n.a.v. de commissie grondgebied (o.a. diverse financiële vragen aangezien onze partij goed op de uitgaven let en wij een gezonde financiële huishouding cruciaal vinden) en tot haar grote vreugde werden die vragen in no time beantwoord door de ambtenaren. Rechtstreeks. Zonder tussenkomst van het college, de gemeentesecretaris en zonder enige bemoeienis vooraf van de afdeling juridische zaken.

Als het op deze manier kan, waarom was dat dan al die jaren volstrekt onmogelijk?

Wij hopen natuurlijk dat we op deze manier verder kunnen en niet door alle negatieve uitlatingen van de burgemeester weer moeten terugvallen op de aloude methode: negeren, isoleren, verkeerd interpreteren, weigeren, traineren, provoceren enz. van onze fractie.

Wij willen gewoon ons werk doen.

En belangrijk: wij hebben geen kritiek op het ambtelijk apparaat zoals de burgemeester suggereert in de krant. Waar wij wel kritiek op hebben is de eerdergenoemde methode waarin onze fractie wordt Kaltgestellt, met hoofdletter. Omdat het destructief is en omdat het zeker niet bevorderlijk is voor betrouwbaar en degelijk bestuur.

Waar wij ons ook tegen verzetten is dat inwoners die problemen trachten aan te kaarten bij het gemeentebestuur of WOB-verzoeken indienen, in de wacht worden gezet:

  • WOB-verzoeken die niet binnen de wettelijke termijnen worden afgewikkeld,
  • Brieven die worden verstuurd met daarin vaak onmogelijke opdrachten,
  • Klachten die niet in behandeling worden genomen
  • Informatie waar inwoners om verzoeken die niet wordt toegezonden (openbare informatie wel te verstaan)

Die werkwijze vinden wij niet oké. Het is de bedoeling dat de gemeente behulpzaam is, inwoners informeert en ze op weg helpt, op een transparante en eerlijke manier. En dan is het helemaal niet erg als er eens een keertje fouten worden gemaakt, als dat tenminste maar ronduit wordt toegegeven en vervolgens wordt gekeken hoe problemen het beste kunnen worden opgelost.