Het collegebesluit … Een filmpje

Op 15 augustus 2018 heeft Roos eindelijk iets onder ogen gekregen wat zou moeten doorgaan voor het collegebesluit waar zij al jaren naar op zoek was. Het collegebesluit op grond waarvan het college besloten zou hebben tot het opleggen van geheimhouding. Kijkt u even mee met het volgende fragment: