Help, de woonlasten stijgen de pan uit!

Zit u goed? We staan in de top 3. De top drie van de hoogste stijgingen van de lokale lasten van alle gemeenten in heel Nederland. Een stijging van 17,7 procent, gemiddeld EUR 200 meer dan vorig jaar. Deze verhoging komt bovenop de hogere energiekosten. Het loopt de spuigaten uit.  Alleen Cuijk en Giessenlanden gaan ons voor.

Het grote potverteren is al jaren een hobby van het gemeentebestuur van Bloemendaal. Geld wordt hier uitgeven alsof het water is. Geen enkele controle op het beheersbaar houden van de uitgaven. Het is iedere keer heel simpel: het college kijkt in de portemonnee of er nog geld in zit, nee? Dan moeten de inwoners maar dokken. Wij dienden een alternatieve begroting in eind 2018. Die publiceren wij hieronder nog een keer zodat u kunt zien wat wij hadden berekend maar nee hoor, deze alternatieve begroting belandde zonder enige discussie in de prullenbak.

Het college gaat intussen door met geld uitgeven. Een van de grote kostenposten is de ambtelijke samenwerking met Heemstede en de ICT samenwerking met die gemeente. Op ICT vlak is de gemeente Bloemendaal jaarlijks 1 miljoen EUR kwijt maar we weten beslist niet waar dat geld aan wordt besteed en of het efficiënt en nuttig wordt besteed. Is het doelmatig besteed? Daarover wordt de raad consequent niet geïnformeerd. We zouden willen dat er eens wat meer collega’s opstonden in de raad om eens flink aan de boom te schudden. Want het college is ons antwoorden verschuldigd. Maar nee, die antwoorden blijven uit.

onze alternatieve begroting 2019

 Intussen gaat het college wel door met al het tafelzilver te verkopen. Want hoe dan ook, uit alle hoeken en gaten moet geld bij elkaar geschraapt worden. Zo wordt ons vastgoed bezit ook verkocht, vaak tegen afbraak prijzen.

Wat dan wel gebeurt is dat het college ons probeert te verblijden met een feestje. Niet dat dat gratis is, want ja, er moet zelfs een heuse event-manager worden ingehuurd. Kosten EUR 40.000. We vinden het bespottelijk dat in deze tijden van financiële krapte, de inwoners de rekening gepresenteerd krijgen. De afdeling communicatie van de gemeente moet er dus weer iets op verzinnen en dan maar een feestje organiseren. Deze afdeling heeft ook last van groeistuipen. De ene na de andere medewerker wordt ingehuurd om deze afdeling te komen versterken. Je vraagt je af wat het nut daarvan is voor onze inwoners. De gemeente hoort gewoon neutraal en zakelijk te communiceren en daar heb je echt geen zware PR afdeling voor nodig. Al die halleluja verhalen zijn nergens goed voor. Het komt allemaal neer op degelijk bestuur. Dat kan ook zonder PR of reclame te maken voor je gemeentebestuur.

Hier vindt u meer achtergrondinformatie in het  AD

Vergeet ook niet de erfbelasting. De OZB-waarde van uw woning telt mee voor de heffing van erfbelasting. U bent zwaar de klos als u met de belastingdienst moet afrekenen over de waarde van uw woning.