Hebben inwoners recht op privacy in Bloemendaal?

Het recht op bescherming van privacy in Bloemendaal is beperkt. Het hangt er blijkbaar maar net van af hoe je heet of dat recht gerespecteerd wordt of niet. Een uitermate gevaarlijke ontwikkeling wat ons betreft.  Op de site van de Rijksoverheid is hierover het volgende te vinden: ‘De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens. Alle overheidsorganisaties moeten zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.’ In de kwestie Elswoutshoek is het met de privacybescherming van inwoners heel slecht gesteld. Wij zijn daar ontsteld over en zullen de komende vier jaar ons sterk maken voor de bescherming van dit recht voor alle inwoners. Want wat hier is gebeurd, kan absoluut niet. Ziet u verder punt 16 van de vergadering:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen/2014/18-september/20:00