Hart voor voldoende parkeerplaatsen

Tijdens de raadsvergadering van 27 november jl hebben wij een motie ingediend waarin wij verzocht hebben om het mogelijk te maken onder de tuinen van de woningen langs de Bloemendaalse weg 313 t/m 323 parkeergarages aan te leggen. Het gaat om de woningen die naast de oude Van Wijkgarage liggen. U weet misschien dat op die plek sprake is van een bouwplan. Er is in dat plan een doorgang voor auto’s die naar de nieuwe parkeergarage leidt voor de woningen die bij dat bouwplan worden gerealiseerd. De gemeente beweert: ‘deze variant kost aan de Bloemendaalse weg geen parkeerplaatsen omdat de feitelijke situatie niet verandert.’ Dat is niet waar. De doorgang wordt breder. Er verdwijnen minimaal 5 parkeerplaatsen aan de Bloemendaalse weg. Omdat er al te weinig parkeergelegenheid is in die buurt, is elke parkeerplek die verdwijnt, er een te veel. Helaas wil de gemeente niet luisteren. Het bestemmingsplan is afgelopen donderdag toch aanvaard. De extra parkeergelegenheid komt er niet. Wij vinden dat er vervangende parkeerplaatsen moet worden aangeboden aan de omwonenden door de gemeente Bloemendaal. Wij zeggen: ga pas bouwen als er voldoende parkeerplekken zijn. Wilt u weten hoe het ging afgelopen donderdagavond in de raad? Kijkt u dan naar punt 16 van de agenda vanaf minuut 169. (zie de link hieronder).

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2014/27-november/19:00