Hart voor Holland, een nieuwe provinciale partij

Op 4 november jl is de nieuwe partij Hart voor Holland opgericht. Het is de bedoeling dat deze nieuwe partij gaat meedoen aan de provinciale staten verkiezingen van 18 maart 2015. De gedachte hierachter is dat wij de lokale stem van de bevolking op provinciaal niveau willen laten horen. Lokale partijen hebben een enorme overwinningszege behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Op provinciaal niveau zien wij geen vertegenwoordiging van de lokale partijen. Het lokale belang van de burgers wordt naar onze mening onvoldoende vertolkt of gehoord op dit moment binnen de provincie. De tijd is aangebroken om de lokale politiek een definitieve plaats te geven binnen de provinciale staten van NH. Landelijke partijen laten zich dikwijls leiden door Haagse belangen. Dat strookt niet altijd met datgene wat burgers willen. Bij diverse dossiers hebben wij gemerkt dat burgers zich beslist onvoldoende gehoord voelen. Het is ons doel om te zorgen dat de burgers voortaan wel gehoord wordt en dat hun kennis en inbreng, die van belang is omdat het om hun directe woonomgeving gaat, in aanmerking wordt genomen bij het beleid dat de provincie uitstippelt. Grote regionale of landelijke belangen zullen altijd een rol van betekenis blijven spelen, maar het is nu helaas zo dat daarbij vaak uit het oog wordt verloren waar het om draait, nl dat de provincie ook rekening moet houden met de kiezers en hun woon- en leefmilieu en respect dient te tonen voor de lokale issues die spelen.

Bent u een vertegenwoordiger van een lokale politieke partij, dan nodigen wij u van harte uit. Als u op de foto klikt bij dit nieuwsitem, dan vindt u de uitnodiging om naar Alkmaar te komen as zaterdag, 13 december 2014. Daar kunt u kennismaken met de politici achter Hart voor Holland. Indien u gebruik wilt maken van de uitnodiging, zien wij uw bevestiging graag tegemoet. U kunt ons een bericht versturen via:

[email protected]