Hart voor Bloemendaal vindt voldoende parkeerplekken wel belangrijk

Op 26 maart jl is in de raad het bestemmingsplan voor het voormalig Marinehospitaalterrein behandeld.  U kunt meekijken via de bandopname, zie punt 12 van de agenda (link volgt hieronder). Direct komt het gebrek aan parkeerplaatsen bij de voormalige Van Wijkgarage aan de orde. Liberaal Bloemendaal vindt het terecht vreemd dat de wethouder verwijst naar Haarlem. Waarom moet Haarlem het parkeerprobleem van Bloemendaal oplossen? Hart voor Bloemendaal constateert dat het onaanvaardbaar is dat het Hillgate plan ter hoogte van de Van Wijkgarage niet geïntegreerd wordt in het bouwplan voor het voormalig Marinehospitaalterrein. Ook vinden wij dat het bouwplan geen rekening houdt met het verlies aan parkeerplaatsen aan de Bloemendaalseweg. Doordat de toegang breder wordt, gaan parkeerplaatsen verloren. De wethouder weet niet precies hoe het zit. Een plattegrond waaruit exact blijkt hoe het zit met de entree naar de nieuw te bouwen parkeergarage aan de Bloemendaalseweg ontbreekt. Wij vinden dat de ruimtelijke onderbouwing van het Hillgate bouwplan hierdoor gebrekkig is. Onder punt 15 van de agenda brengen wij onze motie in waarbij wij de wethouder verzoeken om het pleintje opnieuw in te richten. Dat zou bijv kunnen door meer schuine insteekhavens te creëren, een andere positionering van verkeersborden ed. Hier is eerder al uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uit een overleg met de betrokken ambtenaar is ons gebleken dat de mogelijkheden weliswaar beperkt zijn, maar dat er wel degelijk extra ruimte kan ontstaan door een andere inrichting van het pleintje. Natuurlijk moeten de monumentale bomen blijven staan. Daar gaat ook de ambtenaar van uit. De motie publiceren wij hieronder. De motie is gesteund en mede ingediend door D66 en het CDA en heeft het met 10 tegen 9 stemmen nipt gehaald. De VVD en GroenLinks zijn faliekant tegen de motie. De VVD is bovendien van mening dat er geen parkeerplaatsen verloren gaan. Er verdwijnen volgens fractievoorzitter Bolkestein alleen een paar illegale parkeerplekken. Bovendien vindt deze partij dat voldoende geprobeerd is om het Hillgate bouwplan te integreren in het andere bouwplan. Dezelfde mening is GroenLinks toegedaan. Foto afkomstig uit een artikel dat eerder gepubliceerd werd in het Haarlems Dagblad, nl op 18 november 2013.

De motie: HartvoorBloemendaalmotie parkeren Van Wijk garage

VanwijkparkerenHD

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad-1/2015/26-maart/20:00