Hart voor lastenvermindering

Hart voor Bloemendaal pleit wél voor lastenvermindering

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl heeft Hart voor Bloemendaal een amendement ingediend waarin staat dat de tarieven voor de OZB (onroerendezaakbelasting) de komende jaren niet mogen worden verhoogd. Dit ivm de Kadernota 2015, waaruit blijkt dat de gemeente in de periode tot en met 2018 jaarlijks €1,5 miljoen overhoudt. Dat lijkt ons ruim voldoende om de inwoners niet te plagen met lastenverhogingen. Het niet verhogen van de OZB betekent dat de gemeente jaarlijks € 200.000 inkomsten mist. Daarmee zou het positieve saldo op €1,3 miljoen uitkomen. Helaas is het amendement niet gesteund door de gemeenteraad. De college partijen VVD, D66 en Groen Links vonden dat de gemeente geen Sinterklaas moest gaan spelen door belasting terug te geven aan de burgers. Hart voor Bloemendaal heeft daarop gezegd dat het amendement niet inhoudt dat de burgers een bedrag op hun bankrekening tegemoet kunnen zien. Het amendement zegt alleen maar dat de belastingen niet mogen worden verhoogd. U kunt dit onderdeel terugzien op de bandopname: punt 7 van de agenda: vanaf minuut 69 tot en met minuut 71. Hart voor Bloemendaal denkt wél aan uw portemonnee!

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-juli/20:00