‘Hand- en spandiensten’

Bloemendaal werkt met diverse gemeenten samen in een ‘Gemeenschappelijke Regeling’ (GR): Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Elk jaar volgt een bijdrage van Bloemendaal aan dat spaarfonds. De bijdrage is €161.000. Tot nu toe heeft Bloemendaal zo’n kleine €1.000.000 aan uitgegeven. Het geld wordt beheerd door de gemeente Haarlem. Het meeste geld gaat op aan onderzoeksrapporten die vervolgens in een la eindigen. Bloemendaal zelf plukt van deze GR niet de vruchten. De collegepartijen hebben de mond vol over samenwerking. Natuurlijk zijn wij voor samenwerking. Maar waarom moet dat €1 miljoen kosten als het niets oplevert? Geen concreet voordeel dan zeggen wij: kappen met deze regeling. Ook nu weer staat er een onderzoek gepland naar een verbinding Randweg-Zeeweg. Hierover staat in de begroting van deze GR voor 2021 het volgende:

Komt voort uit de meerjarenbegroting en het besluitvormingsproces geactualiseerde bereikbaarheidsvisie. Middelen zijn bestemd voor een gezamenlijke studie en een actieve participatie van alle deelnemers, haar raden en overige betrokkenen. Een procesvoorstel zal rond de zomer 2020 door de stuurgroep worden voorgelegd aan alle deelnemers uit de GR. Het budget van 2017 t/m 2019 is deels onbenut gebleven. Het restant is daarbij teruggevloeid in het fonds. Voor uitvoering van de studie in 2021 is opnieuw een bedrag van 50.000, – euro gereserveerd.

Heel merkwaardig dat er geld wordt uitgegeven aan een onderzoek naar die verbinding terwijl van tevoren al vaststaat dat die er nooit zal komen. Bloemendaal moet hier dus wat ons betreft onmiddellijk uitstappen. Als er samengewerkt moet worden dan kan dat ambtelijk altijd. Daar hebben we geen spaarfonds voor nodig. Bovendien: een spaarfonds is geen samenwerking. Dat is gewoon geld opzijzetten met als kennelijk doel overbodige rapporten te schrijven. Wat ons ook zeer tegen de borst stuit is dat het geld wordt gebruikt voor onderlinge dealtjes tussen wethouders. Zie hiervoor het fragment van de vergadering. De link staat onderaan dit nieuwsbericht. Verhelderend?

De wethouder antwoordde: we helpen elkaar als wethouders. Een steuntje in de rug als je met elkaar door één deur wilt blijven gaan.’

Wij zeggen: over en uit met die collegiale steuntjes in de rug. We kunnen ons geld wel beter besteden. Aan het openhouden van het service loket Bennebroek bijvoorbeeld. En aan de muziekschool in Overveen.

link naar filmpje met daarin o.a. aan het woord de wethouder van Bloemendaal.

https://youtu.be/MVrvNZ_sZn4